Dwóch wykonawców chce przebudować skrzyżowanie obwodnicy Olecka z drogą wojewódzką

0
2100

W przetargu na przebudowę skrzyżowania obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 z drogą wojewódzką nr 655 wzięło udział dwóch wykonawców. Najniższą cenę 9,6 mln zł zaproponowała firma Ekodrom z Augustowa, najwyższą – 15,5 mln zł – firma Strabag.

Komisja przetargowa sprawdzi złożone oferty. W postępowaniu przyjęliśmy dwa kryteria ich oceny. Oprócz ceny, drugim z kryteriów jest termin realizacji. Powyższe kryteria będą punktowane w następujący sposób:

· cena – 80 proc.,

· termin realizacji – 20 proc.

Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 65 z drogą wojewódzką nr 655 na rondo. Zakres zadania obejmuje też budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości około 520 m po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 655, przejście dla pieszych na skrzyżowaniu przez drogę krajową oraz budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.

Bezpieczeństwo priorytetem

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, czyli pieszych i rowerzystów, poprzez przebudowę istniejącego skrzyżowania na rondo. Natężenie ruchu na drodze krajowej uniemożliwia bezpieczne włączanie się do ruchu z wlotów podporządkowanych oraz bezpieczny przejazd. Przebudowa skrzyżowania na rondo wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu poprzez zmniejszenie liczby punktów kolizji w stosunku do skrzyżowania skanalizowanego – zaznacza Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zmniejszenie prędkości przejazdu przez skrzyżowanie umożliwi lepszą ocenę sytuacji ruchowej i ułatwi podejmowanie decyzji na wlotach oraz pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo pieszych. Dodatkowym powodem przebudowy skrzyżowania jest konieczność zapewnienia bezpiecznego przekraczania drogi krajowej przez pieszych i rowerzystów. W tym celu wykonane zostanie przejście dla pieszych.

BRAK KOMENTARZY