Dwie podwyżki. MEN: we wrześniu tego roku kolejna podwyżka dla nauczycieli

0
347

Nauczyciele dostaną w tym roku dwie podwyżki – informuje MEN po rozmowach z nauczycielskimi związkami. Pierwszą otrzymają od stycznia, drugą – od września.

We wtorek w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyły się kolejne rozmowy kierownictwa resortu edukacji z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych na temat wynagradzania nauczycieli.

Ministerstwo zaproponowało, by nauczyciele kolejną 5-procentową podwyżkę pensji otrzymali już we wrześniu 2019 r., a nie – jak pierwotnie planowano – w styczniu 2020 r.

„To o 16, 1 proc. więcej wynagrodzenia w stosunku do 31 marca 2018 r. To sprawia, że ponad 60 proc. nauczycieli otrzyma 508 zł więcej do miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Przełoży się to również na zwiększenie wysokości dodatków, a w konsekwencji wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli” – wylicza Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Tegoroczny budżet państwa zakłada 5-procentową podwyżkę kwoty bazowej dla nauczycieli – do 3045,21 zł. Wraz z nią wzrośnie średnie wynagrodzenie w poszczególnych grupach awansu zawodowego – od 145 zł w przypadku stażysty do 267 zł dla nauczyciela dyplomowanego. Wynagrodzenie zasadnicze ma wzrosnąć od 121 do 166 zł.

Z wyliczeń MEN wynika, że po kolejnej podwyżce wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie dla nauczyciela stażysty o 371 zł, dla nauczyciela kontraktowego o 381 zł, dla nauczyciela mianowanego o 432 zł, dla nauczyciela dyplomowanego o 508 zł – w porównaniu z 2018 r.

Szefowa MEN, Anna Zalewska zaproponowała związkom również 1 tys. zł jednorazowego świadczenia dla nauczyciela stażysty przez dwa lata (w pierwszym i w drugim roku trwania stażu), zwiększenie liczby płatnych godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, dodatek za wyróżniającą pracę dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych oraz przywrócenie corocznego obowiązku uchwalania przez samorządy regulaminów wynagradzania nauczycieli uzgadnianych  ze związkami zawodowymi.

„Strony dyskutowały również o wysokości dodatków wypłacanych nauczycielom, które określane są przez organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego. Kwestie dotyczące pozostałych dodatków wchodzących w skład wynagrodzenia nauczycieli będą przedmiotem dalszych rozmów MEN ze stroną związkową” – czytamy w komunikacie.

Rozmowy w Centrum „Dialog” będą kontynuowane. Następne spotkanie zaplanowano na czwartek 31 stycznia.

Związek Nauczycielstwa Polskiego podtrzymał żądanie wzrostu wynagrodzeń zasadniczych o 1000 zł od stycznia 2019 roku.

„ZNP, podtrzymując swój postulat płacowy, poinformował minister, że wystąpi do premiera o pisemne gwarancje zabezpieczenia środków na tę część podwyżki, którą minister edukacji obiecuje od 1 września 2019 roku” – poinformował ZNP w komunikacie.

Źródło: Codzienny Newsletter Informacyjny PAP

BRAK KOMENTARZY