Duże straty w budżecie Elbląga

0
58

Prezydent Elbląga, Witold Wróblewski poinformował o tym, jak duże straty poniósł budżet Elbląga, przez pandemię koronawirusa.

W ubiegły piątek podczas zdalnej konferencji prasowej prezentowałem Państwu sytuację finansową miasta, która nie ukrywam jest bardzo trudna. Z powodu koronawirusa szacowane zmniejszenie wpływów budżetowych wynosi ok. 50 mln. zł.Przypominam również Państwu, jak trudne było spięcie tegorocznego budżetu, w którym wskutek różnych decyzji rządu i przerzuceniu wielu zobowiązań na samorządy nasz budżet zmalał o 42 mln. zł. W przeciągu praktycznie kilku miesięcy nasz budżet uległ uszczupleniu o prawie 100 mln zł. To ogromna suma i żaden samorząd nie udźwignie takich obciążeń bez cięć i zmniejszania wydatków. Dlatego już w ubiegłym tygodniu zapowiedziałem, że pracujemy nad rekonstrukcją budżetu i szukamy oszczędności w każdej dziedzinie – mówi Witold Wróblewski.

Co do pracowników obsługi oświaty to racjonalizacja kosztów musi iść w parze ze standaryzacją, ponieważ od lat w elbląskich placówkach oświatowych były nierówności w zakresie liczby etatów pracowników obsługi. Od lat zmniejsza się też liczba uczniów w elbląskich szkołach. W stosunku do 2010 roku liczba uczniów zmniejszyła się o 5000.

Z uwagi na to, że pewni radni i jacyś komentatorzy polityczni rozpowszechniają nieprawdę na temat obniżenia pensji w obsłudze, chcę mocno i jednoznacznie  podkreślić, że nikt tych pensji nie obniża. Po analizie zatrudnienia pracowników obsługi w elbląskich jednostkach oświatowych przystąpiliśmy do standaryzacji zatrudnienia, tak by zapewnić ciągłość funkcjonowania placówek i zapewnić podobne standardy w każdej jednostce – zapewnia Prezydent Elbląga.

Dotychczas w placówkach było duże zróżnicowanie, które narosło w ciągu 10 lat i dotyczyło to placówek o bliźniaczej budowie i powierzchni. Np. SP 11 -23,5 etatów obsługi w SP 9- 19 etatów,  I LO -10 etatów  IV LO -przy większej powierzchni-8,75 etatów.

Nie w każdej szkole był szatniarz czy woźny. Dziś wszystkie placówki, co do zasady przeliczeniowej, otrzymały takie same stanowiska-co oznacza, że każda szkoła w zakresie obsługi ma takie same etaty podstawowe/ sprzątaczka, woźny, szatniarz, konserwator/ oraz tam gdzie jest żywienie, są etaty kucharzy i pomocy kuchennych. Tam, gdzie są dowozy uczniów są etaty kierowców, w zależności od zapotrzebowania -etaty pomocy nauczycieli.

Dyrektorzy dysponują etatami łącznie i w zależności od potrzeb placówki mogą dostosować stanowiska by zapewnić dobrą organizacje pracy. To dyrektor decyduje o zapotrzebowaniu na  np. szatniarza czy woźnego – jeśli uzna ,że tak, jak dotychczas, te stanowiska nie są szkole potrzebne – może zatrudnić osoby zgodnie z potrzebami.

Co do zasady brane były pod uwagę następujące dane: liczba uczniów, wielkość szkoły/powierzchnia.  Niektóre placówki straciły etaty,  inne zyskały. Np. biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia w elbląskich przedszkolach właściwej obsługi administracyjnej, każde przedszkole zaplanowało dodatkowo 0,5 etatu kierownika gospodarczego.

Co do zwolnień pracowników-34 osoby obsługi maja uprawnienia emerytalne,18 nabędzie uprawnienia do końca 2020 roku. Co do wymiaru etatu pracownika- dyrektor podejmuje decyzję, czy zatrudni więcej pracowników w mniejszym wymiarze czy też zgodnie z zasadą 1 etat-1 pracownik.

BRAK KOMENTARZY