Droższe żłobki w Olsztynie

0
419
Olsztynecka pisanka ozdobiona przez dzieci

Olsztyńscy radni zdecydowali o wprowadzeniu zmian w opłatach za olsztyńskie żłobki. Nie oznacza to jednocześnie, że dyrektorzy będą korzystać z zaproponowanych stawek.

Bez zmian pozostaje stawka za opiekę nad dzieckiem, ustalona w 2020 roku na 520 złotych. Niezbędna jest jednak korekta opłat za wyżywienie, której maksymalna wysokość od dziesięciu lat wynosiła sześć złotych.

– Utrzymanie stawki na tym poziomie nie pozwoli na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci  – mówi dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich, Barbara Korpusik. –  Ma na to wpływ przede wszystkim znaczny wzrost cen żywności w 2022 roku. Nowa, maksymalna stawka żywieniowa to 15 zł.

Przyjęcie przez radnych nowej wysokości stawek za wyżywienie nie oznacza zwiększenia opłat do poziomu maksymalnego. Te będą ustalane przez dyrektora żłobka, w zależności od wzrostu cen produktów. Szacuje się, że jeśli będzie taka potrzeba, to w tym roku opłaty mogłyby wzrosnąć o 50 groszy do złotówki.

W Olsztynie funkcjonują cztery żłobki miejskie, w których opiekę znajduje niemal 400 dzieci.

BRAK KOMENTARZY