Drogowcy wybudują rondo na drodze wylotowej z Olsztyna

0
599

Budowa ronda w sąsiedztwie Dywit. W ramach tej inwestycji powstanie czterowlotowe rondo o jednym pasie ruchu wraz z zatokami autobusowymi i chodnikami.

Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpisał właśnie przetarg na wykonanie tej inwestycji. W jej ramach powstanie czterowlotowe rondo o jednym pasie ruchu wraz z zatokami autobusowymi i chodnikami. Wykonana zostanie również przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej w celu zapewnienia prawidłowego odwodnienia skrzyżowania. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie płynności ruchu. W postępowaniu przyjęto trzy kryteria oceny ofert:
• cena – 60 proc.
• okres gwarancji – 20 proc.
• termin realizacji – 20 proc.
Oferenci będą mogli zaproponować wykonanie zadania w terminie od 18 do 22 miesięcy i udzielić gwarancji na okres od 60 do 72 miesięcy. Termin złożenia ofert został wyznaczony na 6 maja 2021 roku. Umowę planujemy podpisać w ciągu dwóch miesięcy od tej daty. – Rondo pozwoli na sprawne włączenie do DK51 ruchu z drogi prowadzącej na cmentarz i do Kieźlin z jednej strony oraz z os. Sterowców z drugiej, poprawiając tym samym bezpieczeństwo na skrzyżowaniu – informuje Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA.
Fragment DK51 Dywity – Olsztyn to długi, prosty odcinek, na którym kierowcy mają tendencję do rozwijania nadmiernych prędkości, a na którym funkcjonują przejścia dla pieszych i ciąg pieszo-rowerowy. Rondo wraz z wyspami azylu na przejściach dla pieszych będzie tworzyło układ elementów, które uspokajają ruch i poprawiają bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zgodnie z zawartym porozumieniem koszty inwestycji ponoszą po połowie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i Gmina Dywity.

BRAK KOMENTARZY