Drogowcy wybudują rondo na drodze krajowej pomiędzy Ostródą a Lubawą

0
357

Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na rozbudowę drogi krajowej nr 15 w Rożentalu.

Zakres prac obejmuje głównie przebudowę skrzyżowania na rondo. W ramach zadania zostanie także zwiększona nośność oraz zlikwidowane zostanie skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1214N.
Termin wykonania inwestycji nie dłuższym niż 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Planowane do przebudowy miejsce to prosty odcinek w sąsiedztwie miejscowości skomunikowanej z drogą krajową poprzez dwa skrzyżowania oddalone od siebie o 300 m. Taki układ dróg powoduje, że przy dużych prędkościach dochodzi tam do kolizji z pojazdami skręcającymi do Rożentala lub włączającymi się do ruchu na drodze krajowej. W celu poprawy bezpieczeństwa zostanie na skrzyżowaniu z drogą gminną wybudowane rondo, które będzie stanowiło element uspokojenia ruchu na długim, prostym odcinku drogi krajowej. Skrzyżowanie z drogą powiatową zostanie natomiast zamknięte, a droga powiatowa zostanie włączona do ronda nowym odcinkiem wykonanym w ramach rozbudowy drogi krajowej.

BRAK KOMENTARZY