Drogowcy wybudują nową obwodnicę

0
269

Olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na przebudowę skrzyżowania obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 z drogą wojewódzką nr 655. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– W postępowaniu przyjęliśmy dwa kryteria oceny ofert. Oprócz ceny, drugim z kryteriów jest termin realizacji. Oferenci będą mogli zaproponować wykonanie zadania w okresie od 16 do 18 miesięcy – informuje Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 65 z drogą wojewódzką nr 655 na rondo. Zakres zadania obejmuje też budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości około 520 m po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 655, przejście dla pieszych na skrzyżowaniu przez drogę krajową, budowę i przebudowę oświetlenia drogowego.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, tj. pieszych i rowerzystów, poprzez przebudowę istniejącego skrzyżowania na rondo. Natężenie ruchu na drodze krajowej uniemożliwia bezpieczne włączanie się do ruchu z wlotów podporządkowanych oraz bezpieczny przejazd. Przebudowa skrzyżowania na rondo wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu

BRAK KOMENTARZY