Drogowcy wybrali wykonawców projektów obwodnic, m.in. Olsztyna i Dywit

0
427
fot. GDDKiA Olsztyn

Zakończyły się prace komisji przetargowych związane z oceną ofert w trzech przetargach na wyłonienie wykonawców dokumentacji projektowej obwodnic Olsztyna i Dywit, Szczytna oraz Pisza.

Oprócz ceny, weryfikacji podlegały kwalifikacje oraz doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia. Umowy z wybranymi wykonawcami planujemy podpisać w drugiej połowie maja 2021 r.

Najkorzystniejsze oferty złożyli:

1. Obwodnica Olsztyna i Dywit w ciągu drogi krajowej nr 51 – konsorcjum firm TRAKT Sp. z o.o. Sp.k. i TRAKT Sp. z o.o. z Katowic z ceną 3 759 495,00 zł.  Termin realizacji – 30 miesięcy od daty podpisania umowy. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie Studium korytarzowego oraz Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej.

2.  Obwodnica Szczytna w ciągu dróg krajowych nr 53, 57 i 58 – firma IVIA z Katowic z ceną 4 797 000,00 zł. Termin realizacji – 37 miesięcy od daty podpisania umowy. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do decyzji środowiskowej.

3. Obwodnica Pisza w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63 – konsorcjum firm TRAKT Sp. z o.o. Sp.k. i TRAKT Sp. z o.o. z Katowic z ceną 2 230 297,50 zł. Termin realizacji – 40 miesięcy od daty podpisania umowy. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiałów do decyzji środowiskowej.

– Obecnie wykonawcy startujący w przetargu mają czas do 17 maja br. na wniesienie ewentualnych odwołań. Jeśli w tym czasie nie wpłyną odwołania oraz uprawomocni się wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oddalający odwołanie wniesione w przetargu dotyczącym obwodnicy Szczytna, będziemy mogli przystąpić do podpisania umów z wybranymi wykonawcami – zapowiada Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

BRAK KOMENTARZY