Drogowcy wybrali wykonawcę prac przygotowawczych dla S5 między Ostródą a Grudziądzem

0
316

Komisja przetargowa zakończyła prace nad oceną ofert złożonych w przetargu na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla około 90 km drogi ekspresowej S5 między Ostródą a Grudziądzem.

Najkorzystniejszą ofertę, z ceną 17 512 125,00 zł, zaproponowało konsorcjum w składzie:  TRAKT Sp. z o.o. Sp.k. (lider) oraz TRAKT Sp. z o.o. (partner) i z tym podmiotem zamierzamy podpisać umowę.

 

Kiedy podpiszemy umowę?

Pozostali wykonawcy startujący w przetargu mają czas do 14 października br. na wniesienie ewentualnych odwołań. Jeśli w tym czasie nie wpłyną odwołania, będziemy mogli przystąpić do podpisania umowy z wybranym wykonawcą. W postępowaniu przyjęliśmy następujące kryteria oceny ofert: cena (60 proc.), zespół projektowy (40 proc.).

Wybrany wykonawca otrzymał maksymalną liczbę punktów. Na realizację zamówienia ma 30 miesięcy, liczone od dnia zawarcia umowy do dnia przekazania wszystkich opracowań do odbioru.

Powstaną warianty przebiegu przyszłej S5

– W ubiegłym roku zakończyliśmy prace nad Studium korytarzowym dla tej drogi, które jest materiałem wyjściowym do wykonania kolejnego, bardziej szczegółowego opracowania, czyli STEŚ – informuje Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Z czterech proponowanych korytarzy, po przedstawieniu ich m.in. przedstawicielom samorządu terytorialnego, do dalszych prac drogowcy wskazali dwa, o szerokości kilku kilometrów każdy.

Na terenie woj. warmińsko-mazurskiego początkiem przyszłej trasy będzie budowany obecnie odcinek S5 Ornowo – Wirwajdy. Jeden z korytarzy biegnie w pobliżu Iławy, drugi w okolicy Lubawy.

W woj. kujawsko-pomorskim na większości przebiegu korytarze pokrywają się, a planowana S5 może połączyć się z autostradą A1 na istniejącym węźle Grudziądz lub na południe od tego miasta. Projektanci pracując nad dokumentacją STEŚ, zaproponują kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej S5. Wybór docelowego rozwiązania potwierdzony zostanie poprzez wydanie decyzji środowiskowych. Poprzedzi je szereg spotkań informacyjnych, podczas których pozyskamy informacje od obywateli i przedstawicieli samorządów.

BRAK KOMENTARZY