Dotacje dla placówek kultury w regionie

0
198

400 tys. zł trafi do Muzeum Mazurskiego w Szczytnie. Pieniądze posłużą m.in. do wykonania dokumentacji przygotowawczej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 adaptacji budynku przy ulicy Kasprowicza 1 w Szczytnie na nową siedzibę tamtejszego muzeum.

Szczytnowska placówka od kilku lat posiada projekt budowalny dla planowanej adaptacji, zgodny z ówczesnymi przepisami i warunkami technicznymi. Jednak aby złożyć wniosek konkursowy do programu FEWiM, dokumentacja ta wymaga dostosowania zawartych w niej rozwiązań do potrzeb m.in. osób z niepełnosprawnościami czy założeń Nowego Europejskiego Bauhaus.

Wiąże się to z koniecznością wykonania audytu określającego wymogi w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, jakie nowa siedziba muzeum powinna spełniać zgodnie z wymogami. W kwocie przyznanej dotacji są także ujęte projekty aranżacji wystaw, wnętrz ogólnodostępnych oraz wyposażenia magazynów i powierzchni wystawowych.

Według szacunków sama adaptacja budynku na nową siedzibę szczytnowskiego muzeum wyniesie około 12 mln zł i potrwa do 2027 roku.

– Jako zarząd województwa dbamy o zachowanie dziedzictwa kulturowego – mówi marszałek Marcin Kuchciński. – Instytucje kultury, szczególnie muzea, prezentujące naszą lokalną historię, wymagają nakładów, żeby przedstawić je zwiedzającym w jak najatrakcyjniejszej formie. Dzięki konkursom, dofinansowaniu oraz inwestycjom będziemy mogli pokazać jeszcze szerszemu gronu zwiedzających, jak wiele do zaoferowania mają Warmia i Mazury.

90 tys. zł dotacji pozwoli odzyskać blask także Domowi Gazety Olsztyńskiej na Targu Rybnym w Olsztynie. Dzięki przyznanemu przez zarząd wsparciu zostanie przeprowadzony remont pomieszczenia po byłej księgarni, która mieściła się na parterze budynku. Po modernizacji pomieszczenie będzie siedzibą Stowarzyszenia „Areszt Sztuki“, jednego z największych stowarzyszeń artystycznych w województwie warmińsko-mazurskim.

W odnowionych wnętrzach – poza wystawami – będą się odbywały rozmaite warsztaty, spotkania i festiwale artystyczne o międzynarodowym zasięgu. Umieszczenie galerii sztuki w budynku Domu Gazety Olsztyńskiej ma wpłynąć na znaczne ożywienie obszaru tego obszaru, a także stanowić kolejny istotny punkt na mapie kulturalnej Olsztyna.

BRAK KOMENTARZY