Dodatkowe 6 mld zł dla samorządów: na jakie cele i kto je rozdzieli?

0
160

Decyzję o rozdziale dodatkowych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych podejmie premier na podstawie rekomendacji komisji złożonej z przedstawicieli ministerstw.

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Rozwoju, dodatkowe 6 mld zł będzie przekazywane na inwestycje według kryteriów określonych w uchwale Rady Ministrów.

Są to:
– realizacja zasady zrównoważonego rozwoju;
– kompleksowość planowanych inwestycji;
– ograniczenie emisyjności i poziomu ingerencji planowanych inwestycji w środowisko;
– koszt planowanych inwestycji w stosunku do planowanych dochodów jednostki w roku rozpoczęcia inwestycji;
– liczbę osób, na które planowane inwestycje będą miały korzystny wpływ;
– relację kosztu planowych inwestycji do prognozowanego efektu;
– wpływ planowanej inwestycji na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganie im w przyszłości, jeżeli planowana inwestycja może mieć taki wpływ;
– zapewnienie dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

“Nabór wniosków będzie ogłaszać Prezes Rady Ministrów na co najmniej 30 dni przed dniem upływu składania wniosków. W 2020 r. będą to minimum dwa terminy” – informuje Ministerstwo Rozwoju

Jak czytamy w komunikacie, decyzję o przyznaniu środków będzie podejmować Prezes Rady Ministrów, na podstawie rekomendacji komisji. W jej skład wejdą przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Decyzja będzie podejmowana w terminie 30 dni od przekazania wniosków Prezesowi Rady Ministrów.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

BRAK KOMENTARZY