Dodatek węglowy – gdzie w Olsztynie złożyć wniosek?

0
516

Od czwartku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie zacznie przyjmować wnioski o dodatek węglowy. Można je też składać w wersji on line, za pośrednictwem e-puapu.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Warunkiem koniecznym do uzyskania dopłaty jest to, aby urządzenia te były zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Główne źródło ogrzewania musi też być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł.

Co zrobić, by otrzymać dodatek?

– Aby otrzymać dodatek węglowy należy złożyć do nas prawidłowo wypełniony wniosek – mówi Elżbieta Skaskiewicz, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie –  Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy. Jednorazowe świadczenie jest przyznawane po rozpatrzeniu prawidłowo złożonego wniosku.

Dodatek węglowy przysługuje również mieszkańcom budynków wielorodzinnych, którzy kupują opał do kotłowni w ramach wspólnoty mieszkaniowej. Wówczas każde gospodarstwo domowe powinno indywidualnie wystąpić o dodatek węglowy. Jeśli kotłownię w budynku obsługuje podmiot zewnętrzny/przedsiębiorstwo, takiemu podmiotowi zewnętrznemu/przedsiębiorstwu dodatek węglowy nie przysługuje.

Gdzie po dodatek w Olsztynie?

– Gospodarstwom domowym mającym inne źródła ogrzewania, m.in. piece gazowe, piece zasilane drewnem, lub czy kotły olejowe na razie nie przysługuje świadczenie. Ale ustawodawca zapowiada, że we wrześniu powinny zostać opublikowane przepisy, które będą regulowały również dopłaty dla takich gospodarstw – dodaje Skaskiewicz – jeśli tak się stanie, będziemy informować naszych mieszkańców na bieżąco.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można pobrać stąd. Aby otrzymać świadczenie wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ulicy Piłsudskiego 61A, lub on line, za pośrednictwem e-puapu. Termin przyjmowania wniosków mija 30 listopada 2022 r.

BRAK KOMENTARZY