Dobry szpital powiatowy w Biskupcu

0
1108
Remont Szpitala w Biskupcu dobiega końca.Zarząd Powiatu Olsztyńskiego z zadowoleniem obserwuje efekty modernizacji

W październiku 2018 roku w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu rozpoczęła się budowa nowego bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, która ma jeszcze poprawić jakość świadczonych usług w tej już renomowanej placówce.

W ubiegłym roku biskupiecki szpital zajął 5. miejsce wśród szpitali w województwie warmińsko-mazurskim i 3. wśród powiatowych z regionu, które zakwalifikowały się do tzw. złotej setki wysokospecjalistycznych szpitali zabiegowych w Polsce. Znalazł się też na 83 miejscu najlepszych placówek w kraju, w rankingu organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) oraz dziennik „Rzeczpospolita”.

– Chociażby z tego rankingu widać, że szpital działa sprawnie. Jego sytuacja finansowa, w porównaniu do innych okolicznych tego typu placówek, jest dobra. Warto więc w niego inwestować – mówi starosta olsztyński Andrzej Abako.

W szpitalu praktycznie gotowe są już trzy nowoczesne sale operacyjne wraz z zapleczem medycznym i socjalnym oraz sterylizatornia. Montowane są nowe urządzenia, a personel szkoli się z ich obsługi. Kończą się również prace w pomieszczeniach technicznych i pomocniczych.

– Mam nadzieję, że już w połowie lutego lekarze będą mogli rozpocząć tu pracę. Najpierw czeka nas jednak skomplikowana logistycznie operacja przeniesienia bloku operacyjnego – dodaje Marta Maciejewska, dyrektor placówki. – Jest to niezwykle trudne, ponieważ funkcjonuje on nieprzerwanie w  dotychczasowej lokalizacji. Każdego dnia odbywa się w nim od 10 do nawet 15 zabiegów. Priorytetem jest więc takie zaplanowanie prac, aby zminimalizować przerwę w jego działaniu, a przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo pacjentów.

Jak zapewniła dyr. Maciejewska, inwestycja oficjalnie zostanie zakończona, zgodnie z zakładanym terminem – do końca maja. Koszt całego przedsięwzięcia to prawie 24 mln zł, z czego 19,6 mln zł to środki Powiatu, a 4,25 mln zł pochodzi z dotacji UE.

W tym roku szpital planuje również poszerzanie zakresu świadczeń. Koordynowana opieka serca czyli tzw. „KOS- zawał” to pierwsza tego typu umowa w regionie, zawarta pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim w Olsztynie, Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym i placówką
w Biskupcu, a dotyczy kompleksowej opieki nad pacjentami cierpiącymi na schorzenia kardiologiczne. Pacjenci diagnozowani i leczeni w szpitalu „wojewódzkim”, na rehabilitację ambulatoryjną kierowani będą do szpitala klinicznego, a na rehabilitację stacjonarną do biskupieckiego.

Nowością będzie też poradnia pediatryczna dla dzieci hospitalizowanych w tym szpitalu, które przez 90 dni po wypisaniu z oddziału nadal, w razie takiej potrzeby, będą mogły być pod opieką leczących ich lekarzy z oddziału. Poradnia znacząco poprawi jakość opieki nad małymi pacjentami z naszego regionu. Dzieci wymagające kontynuacji leczenia poza murami szpitala lub wizyt kontrolnych, przyjmowane będą na wizyty specjalistyczne do lekarza, który prowadził leczenie w szpitalu, nie będą musiały również czekać na wizytę w kolejce.

– Z powodu braku lekarzy będziemy musieli niestety zamknąć poradnię alergologiczną dla dzieci, ale tu nie ma zagrożeń, bo z pewnością ci pacjenci znajdą pomoc u specjalistów w Olsztynie – mówi M. Maciejewska. – Nie chcemy też konkurować ze stolicą regionu w zakresie usług specjalistycznych, bo na to nas po prostu nie stać. Naszym celem jest zapewnienie mieszkańcom usług w standardzie „bardzo dobrego szpitala powiatowego”. I to chyba nam się udaje, co widać po liczbie zgłaszających się do nas pacjentów także z sąsiednich powiatów, dla których w dużym stopniu jesteśmy szpitalem „z wyboru”. To potwierdza wysoką jakość naszych usług i jest dla nas – pracowników szpitala dużą satysfakcją.

 red

 

BRAK KOMENTARZY