Wniosek o wszczęcie egzekucji postanowienia w sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna

0
614

Do IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął wniosek pełnomocnika wierzyciela Pawła Juszczyszyna o wszczęcie egzekucji tzw. świadczeń niepieniężnych.

Pełnomocnik wierzyciela w pierwszej kolejności wniósł o wyznaczenie  Sądowi Rejonowemu w Olsztynie terminu jednego dnia roboczego na wykonanie czynności wskazanych w postanowieniu Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o obowiązku dopuszczenia sędziego Pawła Juszczyszyna do orzekania. Dodatkowo pełnomocnik wniosi, że w przeciwnym razie należy nałożyć na prezesa Nawackiego grzywnę w wysokości 15 tys. zł na wypadek, gdyby Sąd Rejonowy w Olsztynie nie wykonał wskazanego wyżej postanowienia w wyznaczonym terminie.

Jeżeli prezes Nawacki miałby odmówić wykonania postanowienia i zapłaty grzywny, to miałby zostać nałożony na niego areszt.

Przewodniczący IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Sądzie Rejonowym w Olsztynie wydał zarządzenie o zarejestrowaniu powyższego wniosku i skierowaniu sprawy do losowania.

BRAK KOMENTARZY