„Dla zwykłego podatnika nic się zmieni”

0
4649

1 marca rusza Krajowa Administracja Skarbowa. O tym co trzeba o niej wiedzieć, dowiedzieliśmy się z konferencji prasowej, która odbyła się w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie.

Krajowa Administracja Skarbowa to połączenie Administracji Podatkowej, Kontroli Skarbowej i Służby Celnej. KAS zacznie działać 1 marca 2017 roku. W ramach Krajowej Administracji Skarbowej działać będzie, Krajowa Szkoła Skarbowości, Krajowa Informacja Skarbowa oraz centrum informatycznie KAS. Na czele tej administracji stanie wiceminister Marian Banaś.

„Przed KAS stoją ogromne wyzwania. One oczywiście nie różnią się od tych, które były dotychczas, ale skonsolidowane służby mają możliwość, jednolitego działania i wykorzystywania wszystkich systemów, które są dostępne teraz, dla każdej ze służb oddzielnie”. – powiedziała Iwona Smolińska, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie.

Ważnym zadaniem Krajowej Administracji Skarbowej będzie walka z przestępczością: „Jeżeli chodzi o te podmioty, które działają teraz poza przepisami prawa, to od momentu kiedy zostanie powołana Krajowa Administracja Skarbowa, myślę, że powinny się one obawiać, ponieważ w tej chwili będziemy stanowić jedną służbę, która będzie z tymi wszystkimi przestępstwami walczyła.”

Jednostki Krajowej Administracji Skarbowej w województwie warmińsko-mazurskim:

– 1 Izba Administracji Skarbowej

– 1 Urząd Celno – Skarbowy + dwie delegatury UCS (Olsztyn i Elbląg)

– 11 Oddziałów Celnych

– 16 Urzędów Skarbowych

Najważniejsza informacja jest taka, że ta reforma nie wpłynie w żadnym stopniu na życie obywateli, ponieważ praktycznie wszystko z ich punktu widzenia pozostanie bez zmian. Rozliczenia PIT, CIT, rozliczenia podatków od spadków i darowizn, to wszystko pozostanie w urzędach. Czyli jeżeli będziemy chcieli złożyć rozliczenie podatkowe, to wybieramy się do tego samego miejsca co zawsze, ponieważ nic w tym aspekcie się nie zmieni.

Reforma ta nie przyniesie też większych zmian, jeżeli chodzi o celników. „Jeżeli chodzi o pracę celników na granicach, to zmiana praktycznie ich nie obejmie. Praca celników na granicach nie zmieni się, nie zmieni się podejście celników do podróżnych, natomiast istotnej zmianie ulegnie praca celników dotycząca zwalczania przestępczości”. Powiedział Dariusz Postek, Dyrektor Izby Celnej w Olsztynie.

Ważną informacją, którą przedstawiła Dyrektor, Iwona Smolińska, jest taka, że nie będzie żadnych zwolnień w związku z wprowadzeniem tej reformy. „Nie planujemy redukcji etatów i zwolnień, natomiast spodziewamy, że się w sposób naturalny będzie reedukacja etatów, przez przejście na emeryturę osób, które mają już uprawnienia emerytalne. Takich osób w naszym województwie w 2017 roku powinno być około siedemdziesięciu”.

Jeżeli raz warto zaznaczyć, że KAS ma kłaść większy nacisk na:

– obsługę dużych podatników

– jednolitą informację podatkową i celną

– zapobieganie przestępczości

 

 

BRAK KOMENTARZY