Cyfrowy Powiat Olsztyński

0
1561

Kolejny projekt na drodze cyfryzacji urzędu otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, działanie 3.1 – Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

W ramach projektu powiat olsztyński planuje zmodernizować system informatyczny, następnie wdrożyć system elektronicznego zarządzania dokumentacją oraz udostępnić e-usługi dla mieszkańców powiatu.

Zadanie planuje zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej urzędu, zmodernizować serwerownię oraz stacje robocze w celu wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów, który zwiększy przejrzystość i ułatwi pracę z dokumentacją pozwalając śledzić drogę jaką dokumenty pokonują w urzędzie.

Wymienione wyżej inwestycje pozwolą osiągnąć najważniejszy cel jakim jest stworzenie systemu e-usług publicznych. Portal internetowy ułatwi interesantom realizację spraw urzędowych bez potrzeby wizyty w starostwie lub ograniczy wizytę do minimum.

BRAK KOMENTARZY