Co ze szkołą muzyczną pod Olsztynem?

0
325

28 czerwca wybrany zostanie wykonawca pierwszego etapu prac związanych z budową Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Wadągu. Będzie miał 2,5 roku na oddanie w stanie „półzamkniętym” kompleksu trzech wielofunkcyjnych budynków o łącznej powierzchni użytkowej 8,5 tys. m kw. Znajdą w nich swoje siedziby: Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Dywitach, dywicki Gminny Ośrodek Kultury oraz Sala Warmińskich Inicjatyw Kulturalno-Muzycznych.

Inwestor, czyli Powiat Olsztyński, wspólnie z partnerem, jakim jest Gmina Dywity, jeszcze w ubiegłym roku pozyskał na ten cel z programu Polski Ład ok. 20 mln zł. Oba samorządy zabezpieczyły w swoich budżetach także niezbędny tzw. wkład własny.

– Ta inwestycja to jedne z naszych sztandarowych projektów, niezwykle ważna dla naszego powiatu. Zarówno jako starosta, jak i lider klubu radnych Nasz Powiat konsekwentnie dążę do realizacji tej inwestycji, mimo iż nie wszyscy radni rozumieją jej znaczenie – zadeklarował starosta Andrzej Abako. – Na ostatniej sesji Rady radni opozycyjnego klubu PiS zasiali wśród radnych Koalicji Obywatelskiej niepewność, co do sposobu sfinansowania całej inwestycji. To zaskutkowało plotką o możliwości odstąpienia od jej realizacji, a w konsekwencji do zamknięcia powiatowej szkoły muzycznej w Dywitach.

Zaniepokojeni nią nauczyciele i rodzice uczących się tam dzieci w weekend przygotowali petycję w obronie swojej szkoły, którą podpisało prawie tysiąc osób. Napisano w niej m.in.: „Nie zgadzamy się na jakiekolwiek działania, które mogłyby doprowadzić do zaprzestania planowania i realizacji budowy Szkoły Muzycznej w Wadągu, gdyż w długoletniej perspektywie będzie to oznaczało zamknięcie Szkoły Muzycznej w Dywitach oraz czterech jej filii. […] Każdy Polityk jest na swojej pozycji dzięki wyborcom, którzy wybierają świadomie, a po wyborach bacznie się przyglądają działaniom swoich przedstawicieli. Przed wyborami szczyciliście się Państwo Szkołą Muzyczną i naszymi dziećmi, a teraz chcecie doprowadzić do tego, żeby za kilka lat „nasza” szkoła przestała istnieć. Nie pozwolimy na to!”.

Ich reprezentanci przyszli też na dzisiejsze posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym miała być poruszana ta sprawa. Dlatego spotkanie rozpoczęło się „Rotą” w wykonaniu dzieci ze szkoły w Dywitach.

Na spotkaniu z rodzicami, uczniami i ich nauczycielami wicestarosta olsztyński Artur Wrochna, jako szef klubu Koalicji Obywatelskiej, zapowiedział, że inwestycja będzie realizowana. – Klub będzie wspierał tę inwestycję. Nie wyobrażam sobie likwidacji szkoły muzycznej – mówił.

Tym samym budowa siedziby Powiatowego Centrum Kultury i Edukacji Artystycznej w Wadągu nie jest zagrożona. Wprawdzie klub radnych KO oczekuje jeszcze na informacje dotyczące aktualnych możliwości pozyskania środków zewnętrznych – budżetowych lub unijnych, ale już wiadomo, że nie powinno być z tym problemu.

Pierwszy etap prac budowlanych ma zakończyć się w 2027 roku.

– Jeśli uda nam się szybko zdobyć pozostałe środki, które szacujemy obecnie na ok. 50 mln zł, to całość mogłaby być gotowa za pięć lat. Jako starosta, jeszcze w poprzedniej kadencji wziąłem odpowiedzialność za to, że inwestycja zostanie zrealizowana i ona zrealizowana zostanie. Szkoła będzie miała własną siedzibę z piękną koncertową Salą Warmińskich Inicjatyw Kulturalno-Muzycznych – dodaje starosta Andrzej Abako.

BRAK KOMENTARZY