Co budują drogowcy

0
564

W województwie warmińsko-mazurskim oraz na terenie północnego Mazowsza olsztyński odddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad realizuje odcinki dróg ekspresowych i obwodnic. W budowie obecnie jest 158 kilometrów dróg o łącznej wartości blisko 4 mld zł.
Olsztyńska GDDKiA dokonała właśnie przeglądu realizowanych inwestycji. A jest ich sporo. Przyjrzeliśmy się kilku z nich.

S61 Szczuczyn – Ełk
Na budowie tego ponad 23-kilometrowego odcinka przyszłej trasy Via Baltica prace zmierzają ku końcowi. Wykonano 100 proc. nawierzchni drogi S61 i oznakowania pionowego, a także ponad 90 proc. oznakowania poziomego. Zakończono realizację obiektów inżynierskich i kończony jest montaż ekranów przeciwolśnieniowych na przejściach dla zwierząt. Obecnie na drodze głównej i drogach serwisowych trwają roboty wykończeniowe, montaż ostatnich odcinków ogrodzeń i barier. – Na początku lipca oddaliśmy do użytkowania wiadukt w ciągu drogi krajowej nr 65 na węźle Ełk Południe co umożliwi wykonanie prac zlokalizowanych w strefie niedawnego objazdu. Na ukończeniu są roboty branżowe. Zaawansowanie rzeczowe na całości odcinka szacuje się na około 98 proc., zaś przewidywany termin zakończenia wszystkich robót to sierpień 2022 r. – zapowiada Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

S16 Borki Wielkie – Mrągowo
Inwestycja o wartości 626 mln zł jest kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek drogi będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Obecnie prace koncentrują się na budowie nasypów i wykopów. Trwa wymiana gruntów, wzmacnianie podłoża palami żelbetowymi, odhumusowanie pasa drogowego. Wykonane zostały odcinki próbne dla dróg dojazdowych w zakresie podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej i ścieralnej. W ramach robót mostowych wbijane są pale prefabrykowane pod posadowienie obiektu, zbrojenie, szalowanie i betonowanie obiektów mostowych. Zaawansowanie rzeczowe wynosi obecnie 22 proc.

DK51 obwodnica Smolajn
Obecnie na budowie obwodnicy Smolajn prowadzone są roboty branży drogowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej oraz elektrycznej. Zakończono wykonywanie wykopów, wzmocnień podłoża i podbudów. Trwają prace wykończeniowe: profilowanie rowów, humusowanie, montaż słupów oświetlenia drogowego. Na ukończeniu są warstwy konstrukcyjne drogi. – W nadchodzących tygodniach prace będą skupiały się na dalszej realizacji robót wykończeniowych, robót związanych z wykonaniem konstrukcji nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego, oznakowania, budowie kanału technologicznego oraz oświetlenia. Zaawansowanie całej inwestycji wynosi obecnie około 72 proc. Umowny termin zakończenia budowy to IV kwartał 2022 r. – informuje Głębocki.

BRAK KOMENTARZY