Centrum informacyjne dla uchodźców z Ukrainy

0
496

Punkt mieści się przy ul. Świętej Barbary 2 w Olsztynie (pomieszczenie Galerii Jednego Obrazu Muzeum Archidiecezji Warmińskiej).

Działalność jest skierowana przede wszystkim na pomoc tym uchodźcom, którzy znaleźli zakwaterowanie u swoich rodzin lub u obcych sobie rodzin polskich, a także tych, którym udało się wynająć mieszkanie na własny rachunek, mieszkających na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Za jego pośrednictwem będzie można skorzystać z pomocy prawnej i psychologicznej, usług notariusza i tłumacza przysięgłego, zapisać się na kurs języka polskiego (wszystkie te usługi będą dla uchodźców bezpłatne, zakupione przez Caritas u zewnętrznych usługodawców).

Punkt będzie pełnił rolę centrum informacyjnego dla uchodźców z Ukrainy, będzie w nim można uzyskać informacje o możliwych formach pomocy oraz procedurach ich uzyskania, prawach i obowiązkach związanych z pobytem w Polsce, miejscach, w których można otrzymać różnego rodzaju pomoc.

W punkcie będzie można także uzyskać pomoc w wypełnianiu niezbędnych formularzy i wniosków, tworzeniu CV, poszukiwaniu mieszkania, pracy, miejsca w szkole czy żłobku. W punkcie zbierane będą także informacje o zgłaszanych przez uchodźców potrzebach, które będziemy próbowali zaspokajać z pomocą ludzi dobrej woli (punkt będzie pełnił rolę pośredniczenia w uzyskiwaniu pomocy).

W działalność punktu mogą być zaangażowani wolontariusze bądź osoby, które będą gotowe poświęcić swój czas, by pokazać uchodźcom miasto, pomóc w załatwianiu spraw urzędowych, wyjaśnić różne aspekty życia w Polsce.

– Jako samorząd województwa również włączamy się w różnorodną pomoc Ukrainie – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Pozostajemy w stałym kontakcie roboczym z Witalijem Kowalem, gubernatorem obwodu rówieńskiego – Na bieżąco ustalana jest lista potrzeb i na jej podstawie są prowadzone działania ze strony administracji samorządu województwa. Najważniejsza z form prowadzonych działań to przekazywanie pomocy materialnej. W pierwszej fazie przekazywane dary pochodziły ze zbiórki zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski oraz z darów udostępnionych. Do Ukrainy trafiło ponadto ok. 30 ton artykułów pierwszej potrzeby i została przekazana jedna karetka. Uruchomiliśmy również rezerwę kryzysową w budżecie województwa w wysokości 200 tys. zł.

BRAK KOMENTARZY