CBA w Biskupcu. Agenci sprawdzają m.in. umowy sprzedaży nieruchomości o wartości 3 mln zł

0
2044

CBA poinformowało o rozpoczęciu śledztwa i dwóch kontroli w biskupskim magistracie. Chodzi o budowę spalarni odpadów oraz bezprzetargowe zbycie nieruchomości gminnych o wartości około 3 mln zł na rzecz zagranicznej firmy prywatnej.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku, na podstawie wcześniejszej analizy, rozpoczęli dwie kontrole: w urzędzie miejskim w Biskupcu oraz Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu Sp. z o.o.

Jak poinformował rzecznik CBA Piotr Kaczorek, postępowania dotyczą wybranych decyzji podejmowanych przez urząd miejski w Biskupcu w związku z realizacją umowy inwestycyjnej z 20 kwietnia 2015 r. zawartej z Horizont Project Development Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu Sp. z o.o.

Drugie postępowanie dotyczy rozporządzania przez urząd miejski mieniem komunalnym m.in. w związku z bezprzetargowym zbyciem nieruchomości gminnych o wartości około 3 mln zł na rzecz firmy EGGER za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu Sp. z o.o.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie powierzyła także do prowadzenia Delegaturze Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku śledztwo dotyczące rozporządzania mieniem przez urząd miejski oraz PWiK w Biskupcu w zakresie rozporządzania mieniem komunalnym w związku z realizacją zawartej z Horizont Project Development Sp. z o.o. w 2015 r. umowy inwestycyjnej, a także w zakresie budowy przez inwestora spalarni odpadów.

mp/pap

BRAK KOMENTARZY