Budżet Warmii i Mazur na 2021 rok uchwalony

0
64
Urząd Marszałkowski

Podczas sesji sejmiku województwa, która odbywa się w trybie online, radni przyjęli budżet województwa na 2021 rok – 19 głosami „za” oraz 10 głosami „wstrzymującymi się”.

W budżecie na przyszły rok zaplanowano dochody na poziomie 920,8 mln zł (z czego dochody bieżące to kwota 581 mln zł, natomiast majątkowe: 339,8 mln zł). Budżet na najbliższe miesiące po stronie wydatków zamyka się ogólną kwotą 954,6 mln zł, której znaczną część stanowią wydatki majątkowe (kwota 481,8 mln zł).

Jest to dobry i jednocześnie rozwojowy budżet, nastawiony na przede wszystkim na inwestycje  – tłumaczy Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.Przeznaczymy na nie aż ponad 50 proc. naszych środków. Głównie właśnie na przedsięwzięcia drogowe. To ważne, bo w dzisiejszych czasach droga do pracy coraz bardziej się wydłuża. Dobre drogi przyciągają też przedsiębiorców i turystów. Ale inwestujemy także w służbę zdrowia, ochronę środowiska czy kulturę. Zwracam uwagę, że bez wsparcia środków unijnych nie byłoby mowy o tak dużych projektach w naszym regionie. Warto również pamiętać o tym, że żyjemy w niestabilnych czasach. I nadal rządzi nami COVID-19. Zatem to, co planujemy dzisiaj, jutro może okazać się do poprawki. Nie jest wykluczone, że skutki pandemii odczujemy najmocniej właśnie w najbliższych miesiącach.

BRAK KOMENTARZY