Bez asystentów. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych

0
1902

Za ok. półtora miesiąca w JST nie będzie już doradców i asystentów; prezydent podpisał nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych, która zakłada likwidację tych stanowisk w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.

Jak zaznaczyła w komunikacie Kancelaria Prezydenta, celem nowelizacji jest przyjęcie takich rozwiązań, które mają wychodzić naprzeciw “oczekiwaniom społecznym oraz zmniejszyć koszty funkcjonowania administracji samorządowej”.

“Istniejące dotychczas gabinety polityczne stracą podstawę prawną swojego istnienia. Ustawa stanowi, że umowy pracowników samorządowych gabinetów politycznych, tj. osób zatrudnionych na stanowiskach doradców i asystentów, wygasną po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy” – czytamy w komunikacie.

Nowelizacja usuwa z obowiązującej ustawy przepis, na podstawie którego wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa, może zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów odpowiednio: w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim na czas pełnienia swojej funkcji.

Pracownicy samorządowi będą mogli być zatrudniani tylko na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i stanowiskach obsługi.

Autorzy ustawy w uzasadnieniu podkreślali, że “gabinety polityczne” na szczeblu samorządowym stają się przyczółkiem do tworzenia miejsc pracy dla osób związanych partyjnie z urzędującymi władzami samorządowymi, a doradcy i asystenci nie posiadają żadnych kwalifikacji do zajmowania takiego stanowiska. Wskazywali też na oszczędności, jakie ma przynieść projekt, szacowane na 50 mln złotych rocznie.

Projekt negatywnie oceniali samorządowcy i korporacje samorządowe. Wskazywano, że doradcy i asystenci mają wyznaczone konkretne zadania, ich zarobki nie są wysokie, a rozwiązanie umowy o pracę w proponowanym trybie będzie krzywdzące dla pracowników.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Doradcy i asystenci będą mieli następnie 14 dni na opuszczenie stanowisk.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

woj/

BRAK KOMENTARZY