Będzie strajk nauczycieli! W Olsztynie w ponad 50% jednostek oświatowych będą zawieszone zajęcia

0
711

Po dzisiejszych rozmowach porozumienie z rządem podpisała Solidarność, natomiast ZNP i FZZ odrzuciły propozycje rządu. To oznacza, że od jutra rozpocznie się strajk.

W Olsztynie 53% jednostek oświatowych zwróciło się z wnioskiem o zawieszenie zajęć dydaktycznych oraz opiekuńczo – wychowawczych. Wśród nich są m.in. szkoły, przedszkola i bursy.

Apeluję by rodzice i opiekunowie dzieci na bieżąco sprawdzali jaka jest sytuacja w ich jednostce – mówi Ewa Kaliszuk, wiceprezydent Olsztyna – Dyrektorzy mają o wszystkim informować za pośrednictwem stron internetowych, dziennika elektronicznego oraz w innych komunikatorach. Proszę jednocześnie by mieli Państwo na uwadze fakt, że sytuacja jest dynamiczna i dopiero w poniedziałek okaże się jaka jest rzeczywista skala protestu. 

Poniżej zamieszczamy wykaz jednostek z Olsztyna, których dyrektorzy złożyli w dniu 5 kwietnia 2019r. do Organu Prowadzącego wnioski o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w dniu 8 kwietnia 2019,  w związku z brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczniom zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 z poźn. zm.).

Lp.    Nazwa szkoły
1    Przedszkole Miejskie nr 3
2    Przedszkole Miejskie nr 4
3    Przedszkole Miejskienr 6
4    Przedszkole Miejskie nr 13
5    Przedszkole Miejskie nr 14
6    Przedszkole Miejskie nr 17
7    Przedszkole Miejskie nr 19
8    Przedszkole Miejskie nr 20
9    Przedszkole Miejskie nr 24
10   Przedszkole Miejskie nr 36
11    Szkoła Podstawowa nr 2
12    Szkoła Podstawowa nr 3
13    Szkoła Podstawowa nr 5
14    Szkoła Podstawowa nr 6
15    Szkoła Podstawowa nr 7
16    Szkoła Podstawowa nr 9
17    Szkoła Podstawowa nr 10
18    Szkoła Podstawowa nr 13
19    Szkoła Podstawowa nr 14
20    Szkoła Podstawowa nr 15
21    Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
22    Szkoła Podstawowa nr 29
23    Szkoła Podstawowa nr 30
24    Szkoła Podstawowa nr 33
25    Szkoła Podstawowa nr 34
26    I Liceum Ogólnokształcące
27    Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 2
28    Zespół Szkół Ogólnokształcacych nr 4
29    VI Liceum Ogólnokształcące
30    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5
31    Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
32    Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych (razem z Bursą)
33    Zespół Szkół Ekonomicznych (razem z Bursą)
34    Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych
35    Bursa nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych
36    Bursa nr 3 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6
37    Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Stosowne informacje dyrektorzy poszczególnych jednostek oświatowych są zobowiązani przekazać rodzicom i uczniom w sposób przyjęty w danej jednostce. Jeżeli jednostka nie figuruje w powyższym wykazie, nie oznacza to że zajęcia tam, nie będą zawieszone. Ostateczne decyzje zapadną w poniedziałek.

BRAK KOMENTARZY