Będzie przebudowa fragmentu jednej z obwodnic na Warmii i Mazur

0
445

Komisja przetargowa zakończyła prace nad oceną ofert złożonych w przetargu na przebudowę skrzyżowania obwodnicy Olecka w ciągu drogi krajowej nr 65 z drogą wojewódzką nr 655. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ekodrom z Augustowa z ceną 9,6 mln zł i z tą firmą zamierzamy podpisać umowę.

 

Umowa i zakres zamówienia

– Jeśli w ciągu pięciu dni od wyboru nie wpłyną odwołania, to planujemy podpisać umowę na przełomie lutego i marca 2022 roku – informuje Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach przebudowy skrzyżowania DK65 z DW655 na rondo, powstanie również ciąg pieszo-rowerowy o długości około 520 m po prawej stronie drogi wojewódzkiej oraz przejście dla pieszych na skrzyżowaniu przez drogę krajową. Istniejące oświetlenie drogowe zostanie przebudowane i uzupełnione o nowe punkty.

 

Bezpieczeństwo priorytetem

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, tj. pieszych i rowerzystów. Natężenie ruchu na drodze krajowej uniemożliwia bezpieczne włączanie się do ruchu z wlotów podporządkowanych oraz bezpieczny przejazd.

Drogowcy przekonują, że przebudowa skrzyżowania na rondo wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu poprzez zmniejszenie liczby punktów kolizji w stosunku do skrzyżowania skanalizowanego. Zmniejszenie prędkości przejazdu przez skrzyżowanie umożliwi lepszą ocenę sytuacji ruchowej i ułatwi podejmowanie decyzji na wlotach oraz pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo pieszych. Dodatkowym powodem przebudowy skrzyżowania jest konieczność zapewnienia bezpiecznego przekraczania drogi krajowej przez pieszych i rowerzystów. W tym celu wykonane zostanie przejście dla pieszych.

BRAK KOMENTARZY