Będzie bezpieczniej w Gminie Dobre Miasto

0
7605

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrym Mieście otrzymała nowy wóz strażacki, który kosztował blisko milion złotych. Dodatkowo jednostka w Dobrym Mieście otrzymała również ciężki samochód od firmy Michelin.

Nowy samochód został zakupiony przy współfinansowaniu z RPO. Wartość brutto pojazdu, to 899 tysięcy złotych. Jest to samochód typu średniego. Posiada zbiornik na wodę o pojemności 3300 litrów środka płynotwórczego. Ma on funkcje gaśnicze wraz z ratownictwem drogowym. Jest to w tej chwili najmłodsze auto w powiecie olsztyńskim i jedno z najbardziej nowoczesnych. Zostało ono zrobione i wyposażone specjalnie na potrzeby jednostki w Dobrym Mieście.

Samochód jest przystosowany do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, w terenie, poza drogami utwardzonymi. Dodatkowo pojazd wyposażony jest w sprzęt ochrony dróg oddechowych. Posiada również dużo nowoczesnych urządzeń, do rozpoznawania zagrożeń chemicznych czy ekologicznych. Spektrum działania tego samochodu jest bardzo szeroki.

-Poprzedni samochód, który do tej pory był użytkowany trafi do OSP w Praslitach, gdzie dalej będzie służył strażakom, mieszkańcom miasta i gminy Dobre Miasto. My ten samochód użytkowaliśmy przez 10 lat. – powiedział Krzysztof Kurowski Komendant Miejsko-Gminny OSP w Dobrym Mieście.

Tutaj warto również dodać, że wóź strażacki od OSP w Praslitach otrzymała także jednostka OSP w Jesionowie. Jak już wcześniej wspomniano OSP w Dobrym Mieście oprócz zupełnie nowego samochodu, otrzymała również ciężki wóz strażacki. Samochód ten przekazała fabryka opon Michelin.

Burmistrz Dobrego Miasta, Stanisław Trzaskowski jest wdzięczny firmie Michelin, za przekazanie samochodu- Dzisiaj zostaną przekazane dwa samochody. Jeden, zupełnie nowy, a drugi podarowany przez fabrykę opon samochodowych Michelin, za co chciałbym serdecznie podziękować. To jest naprawdę wielki gest, że zakład pracy związany z regionem, ale jednak z Dobrym Miastem trochę mniej,  przekazuje ciężki samochód „Tatrę” właśnie do jednostki w Dobrym Mieście.

Burmistrz dodaje teraz przyszedł czas na poprawę bazy strażackiej- Po rozbudowie remizy w Dobrym Mieście, planujemy rozbudowę kolejnych remiz np. w Praslitach, ponieważ tam już samochód się nie mieści. Teraz powinniśmy zwrócić uwagę właśnie na bazę, czyli na remizy i strażnice OSP. Już teraz druhowie mają do dyspozycji sprzęt o milionowej wartości, dlatego przydałoby się, żeby również warunki, w których ten sprzęt jest przechowywany były na odpowiednim poziomie. Najważniejsze jest jednak to, żeby druhowie mieli, jak najlepsze warunki do pracy.

Warto przypomnieć, że jednostka OSP w Dobrym Mieście od 1995 roku działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Co roku obsługuje ponad 200 interwencji na terenie miasta i gminy Dobre Miasto, oraz powiatu olsztyńskiego i powiatów sąsiednich.

Fotorelacja:

BRAK KOMENTARZY