Będą zmiany w Strefie Płatnego Parkowania w Olsztynie

0
193

Podczas środowej (27 listopada) sesji olsztyńscy radni przyjęli propozycje zmian w działaniu strefy. Pierwsze nowości zaczną obowiązywać w lutym, kolejne w lipcu.

Najważniejsze spośród zmian to rozszerzenie zasięgu strefy, likwidacja jednej z podstref oraz preferencyjne podejście do płacących podatki w Olsztynie. Celem jest ograniczenie ruchu w centrum miasta, a w konsekwencji – podniesienie jakości życia mieszkańców.

Na taki krok zdecydowało się wiele polskich miast. Umożliwiły to ostatnie zmiany w przepisach, które dały samorządom możliwość nowych regulacji w opłatach za postój w Strefach Płatnego Parkowania.

– Pozostawianie pojazdów w olsztyńskiej Strefie Płatnego Parkowania nie powinno być tańsze niż korzystanie z komunikacji publicznej – wyjaśnia dyrektor Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu, Marcin Szwarc. – Wzrost opłat ma zniechęcać do wjeżdżania prywatnymi samochodami do centrum Olsztyna i skłaniać użytkowników pojazdów do krótszego pozostawiania aut w strefie. Natomiast ograniczenie ruchu na obszarze strefy przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, co spowoduje poprawę komfortu życia mieszkańców.

Jak wynika z analiz – średnie obłożenie w ciągu dnia w olsztyńskiej SPP wynosi 77 proc., podczas gdy w samym centrum dochodzi aż do 94 proc. Dzięki zmianom znacząco powinna zwiększyć się rotacja pojazdów. Proponowane zmiany miałyby zostać wprowadzone w dwóch etapach.

Najpierw – od lutego 2020 roku – zaczęłyby obowiązywać nowe stawki za parkowanie. Przykładowo: pierwsza godzina postoju kosztowałaby 3 zł (dotychczas 2,5 zł), a miesięczny abonament 150 zł (dotąd 100 zł). Kolejną nowością byłoby zastąpienie dotychczasowej podstrefy żółtej (Z) podstrefą czerwoną (C). To oznacza, że zamiast trzech podstref, miałyby obowiązywać tylko dwie – C (czerwona) oraz T (zielona).

Natomiast od lipca 2020 roku wprowadzone miałyby zostać kolejne rozwiązania. Proponowana podstawowa opłata wzrośnie do 3,9 zł za pierwszą godzinę postoju, a miesięczny abonament – do 250 zł. Jednak w przypadku płatności Olsztyńską Kartą Miejską, potwierdzającą opłacenie podatku dochodowego na rzecz gminy Olsztyn, użytkownik korzystać będzie z ulgi i obowiązywać go będą stawki wprowadzone w lutym 2020 roku, czyli np. 3 zł za pierwszą godzinę postoju i 150 złotych za miesięczny abonament. Dodatkowo, od lipca Strefa Płatnego Parkowania zostałaby rozszerzona o ulice Kromera, Żarskiej, Konopnickiej, Jagiełły oraz parking przy hali Urania.

W następnym roku Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu planuje także modernizację parkomatów. Wśród najważniejszych udogodnień będzie wprowadzenie możliwości regulowania należności kartą płatniczą. Kierowca nie będzie też musiał wracać do pojazdu, by włożyć potwierdzenie płatności za szybę – wystarczy, że w parkomacie poda numer rejestracyjny pojazdu.

Propozycje zmian w pigułce:
* od lutego 2020 roku
– zmiana stawek za parkowanie w strefie (np. z 2,5 zł za pierwszą godzinę teraz do 3 zł, a za miesięczny abonament ze 100 zł do 150 zł);
– zastąpienie dotychczasowej podstrefy żółtej – czerwoną.

* od lipca 2020 roku
– wprowadzenie nowych stawek za parkowanie w strefie (np. 3,9 zł za pierwszą godzinę, miesięczny abonament – 250 zł);
– brak zmian w stawkach w przypadku płatności Olsztyńską Kartą Miejską, na której, na podstawie dokumentów potwierdzających płacenie podatku na rzecz gminy Olsztyn, zapisana zostanie ulga;
– rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania o ulice Kromera, Żarskiej, Konopnickiej, Jagiełły oraz parking przy hali Urania.

BRAK KOMENTARZY