Będą podwyżki w instytucjach kultury. Więcej na ochronę zabytków i muzea

0
3403
Więcej pieniędzy na program “Patriotyzm jutra” i ochronę zabytków, program rządowy “Niepodległa 2018”, budowa Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli, ale też odmrożenie płac w instytucjach kultury – to niektóre zamierzenia ministra kultury Piotra Glińskiego.

Wicepremier i minister kultury prof. Piotr Gliński przedstawił we wtorek senackiej Komisji kultury i środków przekazu podstawowe założenia swojej polityki w resorcie kultury.

Jako jeden z celów postrzega “stabilizację sytuacji środowisk i instytucji twórczych” i – w miarę możliwości – podniesienie poziomu bytowego tych środowisk i instytucji.

W tegorocznym budżecie resortu zwiększono o 5 proc. kwotę na wynagrodzenia pracowników instytucji kultury, których płace przez kilka lat były zamrożone. Patronatem resortu zostaną objęte zespoły Śląsk i Mazowsze – być może zyskają one status Narodowych Instytucji Kultury.

Priorytetem nowego ministra ma też być polityka historyczna, realizowana poprzez budowę instytucji, wspieranie programów czy wreszcie kręcenie filmów dotyczących polskiej historii i tożsamości. Minister potwierdził zamiar nakręcenia “jednej lub dwóch” wielkich produkcji filmowych, które promowałyby wiedzę o polskiej historii. Podkreślił też, że środki na to przedsięwzięcie trzeba będzie pozyskać – nie będą one pochodzić z budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
O 100 proc. zwiększony został budżet programu “Patriotyzm jutra”. “Jest dla nas bardzo ważny, a w poprzednich latach miał bardzo obniżone finansowanie” – mówił minister Gliński. W jego planach bardzo ważne są muzea związane z historią, a zwłaszcza Muzeum Historii Polski.

“Chcemy, by to muzeum, które – można powiedzieć – trwało w zastoju przez ostatnich kilka lat, było ambitnie realizowane, naprawdę realizowane i żeby otwarcie tego muzeum było jednym z najważniejszych wydarzeń 100-lecia niepodległości Polski w 2018 r. i jednym z wielu wydarzeń” – mówił obecny na posiedzeniu podsekretarz stanu w MKiDN Jarosław Sellin.

Nowe władze resortu kultury zdecydowały się podtrzymać decyzję, że muzeum na być na Cytadeli. Dzięki temu powstanie tam kompleks czterech placówek muzealnych – istniejące od dawna Muzeum X Pawilonu, otwarte w ubiegłym roku Muzeum Katyńskie, będące w budowie Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum Historii Polski.

Zgodnie z projektem budżetu na budowę Muzeum Historii Polski w 2016 r. zaplanowano 11,6 mln zł, a budowę kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, którego otwarcie także planuje się na rok 2018 – 56 mln zł.

Jarosław Sellin poinformował, że korekty finansowe dotyczyć będą programu budowy Muzeum II Wojny Światowej.

“Naszym zdaniem te wydatki są przeszacowane in plus. Nie udało im się wydać 50 mln zł w 2015 r. Nie sądzę, żeby udało się w 2016 r. wydać zaplanowane 175 mln zł (…). Przypuszczam, że problem, jaki Muzeum II Wojny Światowej ma z miejscem, w którym ma być ulokowane, z zabezpieczeniem inżynierskim tego miejsca, będzie jeszcze trwał. W związku z tym sama realizacja obiektu budowlanego to jest jeszcze kwestia przyszłości, i myślę, że ten wieloletni program rządowy będzie musiał być jeszcze mocno skorygowany” – ocenił.

Minister Gliński zapowiedział też uruchomienie nowego wieloletniego programu rządowego „Niepodległa 2018”, w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą odzyskania niepodległości. Wydarzenia związane z tym programem mają odbywać się w latach 2017-2019 z kumulacją w listopadzie 2018 roku.
W tegorocznym budżecie resortu o 50 proc. zwiększono środki na ochronę zabytków. W sumie z tzw. środkami norweskimi w 2016 roku przeznaczonych na ten cel zostanie 200 mln zł.
Gliński zapowiada też przywrócenie twórcom kultury zabrane im odliczenia 50 proc. kosztów uzyskania przychodu. W ramach nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2013 roku ograniczono uprawnienie twórców do zastosowania ryczałtowych 50-procentowych kosztów uzyskania przychodów.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

BRAK KOMENTARZY