Barczewo: Poszerzono przestrzeń kulturalną miasta. Trzem obiektom przywrócono dawny blask

0
1669

W ostatni piątek(21.08.2015) w Barczewie oddano do użytku trzy obiekty, które zostały zrewitalizowane z funduszy unijnych i przywrócone do pełni świetności jaką cieszyły się przed laty. Projekt pod nazwą „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego”  zrealizowano za kwotę ponad 3 mln złotych  z czego ponad 2,4 mln złotych gmina otrzymała z RPO WiM na lata 2007- 2013.

Za pieniądze wykonano głównie roboty budowlane w zborze poewangelickim, ratuszu i Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego. Pierwszy z wymienionych obiektów przed rokiem 2009 nie był własnością gminy a wykorzystywano go jako magazyn rzeźb kamiennych przez muzeum w Olsztynie. Gmina przejęła ten obiekt na własność z zamiarem adaptowania go na potrzeby miejscowych twórców kultury i artystów, którzy potrzebowali takiego miejsca w Barczewie na dzielenie się swoją twórczością z mieszkańcami i turystami. Powierzchnia budynku została w związku z tym przeznaczona na galerię – salę wystawienniczą, a z drugiej strony pomyślano o miejscu jako dodatkowej powierzchni koncertowej dla kameralnych koncertów muzycznych, bo Barczewo przywiązuje ogromną wagę do swoich tradycji muzycznych związanych z  osobą Feliksa Nowowiejskiego. Kolejne działanie było też związane  bezpośrednio z osobą kompozytora i muzyka ponieważ wyremontowano pomieszczenia muzeum, którego budynek znajduje się  w miejscu domu rodzinnego kompozytora. Muzeum oprócz niewielkiego salonu muzycznego, w którym odbywają się koncerty muzyki, posiada w swoich zbiorach wiele cennych pamiątek po kompozytorze w postaci rękopisów , przedmiotów codziennego użytku i mebli a także fortepianu kompozytora. W  zbiorach znajduje się też kilka pamiątek pochodzących z regionu, jak chociażby zabytkowe piece kaflowe pochodzące z Woryt czy Reszla i Olsztyna. Rekonstrukcji w ramach projektu poddano tez ratuszową wieżę, która odzyskała dawny blask i będzie udostępniana turystom do zwiedzania jako punkt widokowy na okalający ratusz rynek i zabytkowe budowle. Na poddaszu zaplanowano i wykonano adaptację nieużywanych dotychczas pomieszczeń na salę wystawienniczą na początek z pamiątkami po grodzisku z okolic Barczewka, które jest uważane za początki pradawnego Barczewa i jego pierwszą lokalizację. Sala równie dobrze może służyć na miejsce obrad ,spotkań i prelekcji w zależności od potrzeb. Wśród zaproszonych gości na uroczystości przybyła Anna Wasilewska, członek Zarządu Województwa , Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński, Mirosław Pampuch,  sekretarz Olsztyna i radni wojewódzcy powiatowi i gminni oraz szereg osób reprezentujących instytucje samorządowe i państwowe oraz mieszkańcy gminy Barczewo. W części artystycznej w Centrum Kultury Europejskiej,  bo taką nazwę nosi obecnie budynek poewangelicki, wystąpili znakomici artyści: Ewa Alchimowicz-Wójcik oraz  Aurelia Luśnia. Dodatkową atrakcja była wystawa malarstwa artysty Dietera Lubczyk, Zerbuń-Menden.

BRAK KOMENTARZY