Banki muszą zwracać nienależnie pobrane koszty klientom

0
1425
Od lewej:Iwona Arent,poseł na Sejm RP, mecenas Lech Obara,mecenas Przemysław Gałązka

Konferencja była poświęcona nieuczciwym praktykom banków wobec klientów. Wyrok, który zapadł we wrześniu b.r. w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jest ważny dla posiadaczy kredytów konsumenckich. TSUE orzekł, że  w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, bank musi oddać klientowi wszystkie koszty pożyczki, proporcjonalnie obniżone.

Zgodnie z wyrokiem, kredytodawcy muszą rozliczyć się m.in. z prowizji, opłaty przygotowawczej oraz ubezpieczenia. Szczegółowych objaśnień na temat konsekwencji wyroku dla banków i ich klientów udzielili goście poseł Iwony Arent, radcy prawni – Lech Obara i Przemysław Gałązka z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Lech Obara i Współpracownicy. Wyrok dotyczy kredytów, spłaconych do dziesięciu lat wstecz. Poseł Iwona Arent zwołała konferencję, żeby upowszechnić informację, ważną dla wielu klientów banku.- Apelujemy do ludzi, żeby przejrzeli swoje  umowy kredytowe z ostatnich dziesięciu lat  i wystąpili o proporcjonalny zwrot naliczonych poza- odsetkowych, administracyjnych kosztów kredytu. Banki muszą zwrócić te pieniądze, ponieważ urząd antymonopolowy a także nadzór finansowy  w przypadku sabotowania wyroku TSUE mogą nałożyć na nie  bardzo dotkliwe kary finansowemówiła poseł Iwona Arent.

Mecenas Lech Obara bardzo krytycznie ocenia praktyki banków, zmierzające do uzyskiwania przez nie nienależnych dochodów.- Bank powinien zarabiać jedynie na odsetkach. Pozostałe opłaty powinny odzwierciedlać rzeczywiste koszty, poniesione przez bank, żeby przygotować kredyt. Tymczasem prowizje nie znajdują pokrycia w nakładzie włożonej pracy w uruchomienie kredytu, a ubezpieczenia potrafią sięgać połowy jego wartości. Niektóre drapieżne banki potrafią mnożyć klientom koszty za wszelkie czynności. Głownie dotyczy to rolników. To prawdziwe pole do wyzysku. Moja kancelaria walczy o oddanie ludziom tych nienależnie naliczonych opłat.

-Z praktyki wiemy, że takie umowy są nadal zawierane – dodał mecenas Przemysław Gałązka.Nie dalej, jak tydzień temu mieliśmy sprawę, w której koszty poza- odsetkowe wyniosły 70% kapitału, z czego 35% stanowi opłata za agenta. Umowy ubezpieczenia często są fikcyjne. Podczas procesów banki nie są w stanie okazać zawartej polisy.

Jeżeli ktoś zawarł kredyt  na 10 lat, a po pięciu latach wziął kredyt konsolidacyjny i dokonał spłaty zobowiązania,  powinien uzyskać połowę zwrotu kosztów. Wezwanie banku do zapłaty pieniędzy tytułem zwrotu nienależnie pobranych opłat od udzielonego kredytu nie wymaga występowania na drogę sądową. Można domagać się zwrotu całości nienależnie naliczonych kosztów, ale wymaga to wystąpienia na drogę sądową i udowodnienia, że pobrane opłaty były nieuzasadnione.

BRAK KOMENTARZY