Autokorekta. MEN: nie będzie corocznej konsultacji regulaminu wynagradzania nauczycieli

0
496

W nowelizacji Karty nauczyciela nie będzie obowiązku corocznej konsultacji regulaminu wynagradzania nauczycieli ze związkami zawodowymi – poinformował wiceminister Maciej Kopeć.

Gotowy jest nowy projekt nowelizacji Karty nauczyciela, który realizuje porozumienie zawarte w kwietniu z Solidarnością. Nowa propozycja zmian zastąpiła tę przygotowaną w marcu i – ze względu na potrzebę szybkiego procedowania – ma trafić do Sejmu jako projekt poselski, a nie rządowy.

O różnice między starym, a nowym projektem dopytywali wiceministra Macieja Kopcia samorządowcy, odpowiadający w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego za sprawy oświaty. Chcieli wiedzieć m.in. czy resort edukacji nadal obstaje za przywróceniem obowiązku corocznego uchwalania przez organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz uzgadniania ich z nauczycielskimi związkami zawodowymi.

„Tego na pewno nie będzie, bo tego nie ma w porozumieniu z Solidarnością” – poinformował wiceminister edukacji Maciej Kopeć. „Przy tym punkcie związek zawodowy nie obstawał” – dodał.

Powiedział też, że w nowym projekcie nowelizacji nie będzie dodatku dla nauczycieli za wyróżniającą pracę. „Nie ma też dodatku za wyróżniającą pracę – razem z powrotem do poprzedniej dziesięcioletniej ścieżki awansu zostanie przywrócona kwestia ocen, stąd nie ma też takiej potrzeby na ten moment” – wskazał wiceminister Kopeć.

W marcu, jeszcze przed strajkiem nauczycieli, ministerstwo edukacji opublikowało projekt nowelizacji Karty nauczyciela, który zakładał przesunięcie ze stycznia 2020 r. na wrzesień 2019 r. trzeciej z zapowiedzianych przez rząd podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o kolejne 5 proc. Projekt ustawy zawierał także m.in. przepisy przywracające obowiązek corocznego uchwalania przez organy prowadzące szkoły będące jednostkami samorządu terytorialnego regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz uzgadniania ich z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Marcowym projektem MEN chciało ponadto rozszerzyć uprawnienia do dodatku za wyróżniającą pracę także na nauczycieli kontraktowych i mianowanych.

Nowych regulacji obawiały się jednak samorządy. Pod koniec marca negatywnie zaopiniowały propozycje MEN. “Nie mamy oczywiście nic przeciwko podwyżkom dla nauczycieli, (…), obawiamy się, że kalkulacja nie została przeprowadzona rzetelnie i że my, jako kasjer, na te podwyżki wynagrodzeń nie otrzymamy stosownych środków” – powiedział ówczesny przewodniczący Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Marek Olszewski. Poinformował także, że strona samorządowa Komisji Wspólnej sprzeciwia się zaproponowanemu w nowelizacji powrotowi do obowiązkowego corocznego uchwalania przez samorządy regulaminów wynagradzania nauczycieli.

Strajk nauczycieli i negocjacje ze związkami zawodowymi spowodowały, że w MEN przygotowywano kolejny projekt nowelizacji Karty. Będzie realizował porozumienie zawarte z „Solidarnością”. Ma więc dotyczyć zwiększenia wrześniowej podwyżki (z 5 do 9,6 proc.), skrócenia ścieżki awansu zawodowego i powrotu do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców, dodatkowego świadczenia dla młodych nauczycieli „na start”, minimalnej kwoty dodatku za wychowawstwo w wysokości 300 zł oraz odbiurokratyzowania pracy nauczyciela.

Źródło: PAP

BRAK KOMENTARZY