Areszt wobec podejrzanego o znęcanie się nad zwierzętami

0
562

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 20 czerwca 2020 r. przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Zygmunta D. podejrzanego m.in. o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ w Olsztynie zwrócił się do miejscowego Sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Zygmunta D. podejrzanego o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami oraz posiadanie bez wymaganego zezwolenia amunicji. Do pierwszego z wyżej wymienionych czynów miało dojść w bliżej nieustalonym czasie, nie później niż w dniu 17 czerwca 2020 r., w schronisku dla zwierząt w jednej z miejscowości na terenie gminy Biała Piska, gdzie Zygmunt D. prowadził działalność gospodarczą.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 20 czerwca 2020 r. przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec Zygmunta D. tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Sąd podjął taką decyzję w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokuratorskiego. Choć śledztwo jest na początkowym etapie, to jednak zebrany dotychczas materiał dowodowy w tej sprawie w ocenie Sądu wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się popełnienia zarzucanych mu czynów.

Potrzeba zastosowania wobec Zygmunta D. tymczasowego aresztowania wynika m.in. z obawy, że podejrzany przebywając na wolności i mając świadomość realnej możliwości wymierzenia mu surowej kary (bezwzględnego pozbawienia wolności) może uciec lub ukryć się. Ponadto, istnieje również obawa, że Zygmunt D. mógłby podejmować próby bezprawnego wpływania na treść zeznań osób, które występują w tej sprawie w charakterze świadków.

Postanowienie w powyższej sprawie nie jest prawomocne.

BRAK KOMENTARZY