Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla – rozstrzygnięcie konkursu. Lista

0
901
Zgodnie z zestawieniem, w 2021 r. gminy otrzymają w ramach subwencji ogólnej łącznie ponad 41,74 mld zł

Blisko 30 wniosków na kwotę dofinansowania około 440 tys. – tak wygląda zainteresowanie konkursem “Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”. 

Pomoc finansowa została przyznana na realizację 15 zadań na łączną kwotę 225 tys. zł. Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia realizowane w sołectwach, które uczestniczą  w inicjatywie samorządu województwa – Odnowa Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Ideą inicjatywy jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Dzięki finansowemu wsparciu zostaną zagospodarowane przestrzenie publiczne – m.in. poprzez tworzenie terenów zielonych do odpoczynku i rekreacji, wybudowane zostaną przystanki, wiaty, altany, sceny, boiska.

Lista dofinansowanych wniosków 

1 Kowale Oleckie Stożne Pełna kulturka 17000,00
2 Dźwierzuty Małszewko „Urządzenie miejsca integracji mieszkańców Małszewka, dz. nr 21 w msc. Małszewko, obr. Dźwierzuty” 20000,00
3 Pasłęk Aniołowo  „Anielskie smaki” 12500,00
4 Morąg Jurki Utworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji i integracji mieszkańców Jurek 13750,00
5 Działdowo Księży Dwór Księży Dwór „Aktywnie wypoczywamy i do czasów przeszłości wracamy”. Utworzenie strefy sportowo – rekreacyjnej z boiskiem do piłki nożnej oraz miejscem relaksu z duchem przeszłości w Księżym Dworze” 14720,00
6 Gołdap Botkuny, Bronisze, Jurkiszki bezpieczne i aktywne sołectwo 11300,00
7 Gietrzwałd – Biesal Budowa wiaty ogniskowej z grillem i wędzarnią w Biesalu 11685,00
8 Jedwabno Zagospodarowanie działki gminnej
w miejscowości Rekownica – Budowa wiaty przystankowej 10000,00
9 Mrągowo Wierzbowo Zagospodarowanie działki gminnej
w miejscowości Wierzbowo 20000,00
10 Dobre Miasto Łęgno – zatrzymaj się na chwilę 15000,00
11 Górowo Iławeckie Dwórzno Budowa drewnianej wiaty integracyjnej wraz
z wyposażeniem na terenie rekreacyjno-sportowym
w Dwórznie 20000,00
12 Stawiguda Wymój Budowa małej architektury zagospodarowującej teren Sołectwa Wymój 10050,00
13 Braniewo Żelazna Góra  Kulisy pod chmurką–budowa drewnianej, zadaszonej sceny w Żelaznej Górze 20000,00
14 Lidzbark Warmiński Kraszewo Zielona Przystań we wsi Kraszewo 10075,00
15 Barciany Mołtajny  Miejsce, które łączy-zagospodarowanie działki nr 266
w Mołtajnach 18920,00

BRAK KOMENTARZY