Drogowcy wybrali firmę do przebudowy drogi z Olsztyna do Barczewa

0
155

– Wybraliśmy wykonawcę drogi ekspresowej 𝐒𝟏𝟔 𝐎𝐥𝐬𝐳𝐭𝐲𝐧 – 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐳𝐞𝐰𝐨. Jeżeli nie wpłyną odwołania, to do końca wakacji, po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, podpiszemy umowę – zapowiada olsztyński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

eżeli nie wpłyną odwołania, to do końca wakacji, po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa UZP, podpiszemy umowę i zakończymy toczący się od 21 grudnia 2022 r. przetarg.

W śladzie obecnej DK16 pomiędzy Olsztynem i Biskupcem, którą oddaliśmy do ruchu w 2010 r., powstanie droga ekspresowa S16 o długości blisko 30 km. Realizację podzieliliśmy na dwa odcinki: Olsztyn – Barczewo i Barczewo – Biskupiec. Dla tego drugiego odcinka, o długości ponad 18 km, podpisana została umowa z wykonawcą.

Istniejąca droga zostanie dostosowana do parametrów klasy S dzięki dobudowie drugiej jezdni, jak i przebudowie konstrukcji niektórych odcinków istniejącej drogi. Wybudowane zostaną także dodatkowe jezdnie umożliwiające obsługę przyległych terenów. Powstaną nowe węzły drogowe Wójtowo oraz Łęgajny, natomiast węzły Barczewo, Kromerowo i Biskupiec zostaną dostosowane do parametrów drogi ekspresowej.

Wykonawca w maksymalnym stopniu wykorzysta destrukt asfaltowy pozyskany z rozbiórki istniejącej DK16 i ponownie wbuduje go w nową nawierzchnię, przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych.

Na odcinku pomiędzy Olsztynem i Barczewem zostaną wybudowane wspomniane węzły Wójtowo oraz Łęgajny, na których zastosujemy samowystarczalne oświetlenie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Rozbudowany zostanie węzeł Barczewo. Powstanie jedenaście nowych obiektów inżynierskich, a trzy przejścia podziemne dla pieszych zostaną wydłużone.

W pierwszej kolejności wykonawca opracuje dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co wraz z jej uzyskaniem potrwa ok. 17 miesięcy. Kolejne 22 miesiące, bez uwzględnienia okresów zimowych pomiędzy 16 grudnia i 15 marca, zajmie realizacja inwestycji. Kierowcy z nowej trasy powinni skorzystać w 2028 r.

Modernizacja odcinka DK16 ma kluczowe znaczenie dla północno-wschodniej Polski. Nowoczesna droga ekspresowa zwiększy przepustowość trasy, poprawi bezpieczeństwo oraz skróci czas podróży. Inwestycja ta przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu, przyciągając inwestorów i turystów oraz ułatwiając codzienne funkcjonowanie mieszkańców.

BRAK KOMENTARZY