Cenne wykopaliska w Braniewie

0
746

Zaledwie kilka dni trwają prace archeologiczne przy odnowieniu dawnego ratusza w Braniewie, a już z ziemi wydobyto ciekawe artefakty. 

Media społecznościowe poświęcone pracom archeologicznym w miejscu dawnego braniewskiego ratusza poinformował we wtorek, że przez pierwsze dwa dni prac odkopano jedno z pomieszczeń piwnicznych pod dawną Kasą Miejską od strony południowej ratusza. W tym być może pochodzącą ze średniowiecza ścianę południową pierwotnego ratusza (do 1741 r.). – Kolejny dzień prac archeologicznych na terenie dawnego ratusza w Braniewie i kolejne cenne znaleziska – wykopaliska śledzi Tomasz Sielecki, burmistrz Braniewa.

Kafle z dawnej fabryki

Dodaje, że odkopana piwnica została wykonana pod dawnym podcieniem w połowie XIX w. i mieściła sejf. Archeolodzy odnaleźli zniszczony sejf (być może z utworzonej w 1920 r. Kasy Miejskiej), ale też tabliczkę dawnej kasy Miejskiego Ogniowego Towarzystwa Ubezpieczeniowego (Stadt-feuersozietätskasse), fragment kafla z fabryki Waltera Wedela, kapsel z browaru BAB, fragmenty ksiąg metrykalnych z urzędu stanu cywilnego oraz prawdopodobnie kulę armatnią. “Być może to kula z armat eksponowanych w XIX w. przed ratuszem a pochodzących z wojny 1870-71.

Braniewo podczas II wojny światowej zostało prawie doszczętnie zniszczone. Dzieła zniszczenia dokończono w latach 50. XX wieku, kiedy rozebrano pozostałości kamienic. Ruiny wybudowanego w XIV w. ratusza rozebrano do 1959 r., mimo wpisania go do rejestru zabytków w 1957 r. O odbudowie części braniewskiej starówki mówi się przynajmniej od 2012 roku. W 2016 r. w miejscu dawnej zabudowy przeprowadzono sondażowe badania archeologiczne. Plan odbudowy mają obecne władze Braniewa.

Wykopaliska w I etapie

Pierwszy etap planowanych prac to przeprowadzenie badań archeologiczno-architektonicznych, które są jedyną szansą na poznanie poszczególnych faz rozwoju tych kwartałów, rozplanowania zabudowy, form obiektów występujących na tym terenie oraz pozyskania zabytków kultury materialnej.

BRAK KOMENTARZY