7. Filozofia Filmowo MYŚLICIELE

0
2869

21 września 2016 09:00, Amfiteatr im. Czesława Niemena (ul. Okopowa 1)

Filozofia Filmowo to projekt edukacyjno-badawczy w formie odbywającego się cyklicznie przeglądu filmów poświęconych filozofii. Jego misją jest przybliżenie mieszkańcom Warmii i Mazur problematyki filozoficznej w sposób atrakcyjny i nowatorski. Zwrócenie uwagi na aktualność filozofii, jej rolę we współczesnym świecie. Wbrew stereotypowi, który filozofię pragnie zamknąć w hermetycznym świecie akademickiego teoretyzowania, Filozofia Filmowo przypomina, że filozofia jest bliska każdemu myślącemu człowiekowi, pokazuje, że można uprawiać ją na różne sposoby i za pomocą rozmaitych środków wyrazu. Dlatego główną ideą tego przedsięwzięcia jest spotkanie dwóch dziedzin, filozofii i filmu. Ukazanie za pomocą projekcji, wykładów i dyskusji, jak z powszednich doświadczeń wypływa filozofia i jak towarzyszy ona ludziom w życiu. Ma ona również promować sztukę filmową. Zaznajamiać z filmem dokumentalnym, biograficznym i eksperymentalnym, ambitnymi obrazami filmowymi. W ten sposób Filozofia Filmowo ma uwrażliwić na problemy filozoficzne i filozofowanie, a jednocześnie pokazać, że kino, miłując mądrość, może bawić i zachwycać. Stara się odsłonić kino poruszone filozofią, które podejmuje refleksję nad samym sobą, pracę z formą, by współgrała ona z przekazem filozoficznego traktatu czy eseju.

Program:

9:00 – Otwarcie festiwalu
9:10 – Sokrates / prof. L. Ostasz (UWM, Olsztyn)
10:20 – Aureliusz Augustyn / prof. M. Jagłowski (UWM, Olsztyn)
11:30 – Giordano Bruno / dr D. Liszewski (UWM, Olsztyn)

18:00 – Wstęp do filozofii umysłu / dr P. Markiewicz (UWM, Olsztyn)
19:10 – Daniel C. Dennett / Daniel C. Dennett – człowiek, który zmienił myślenie o umyśle, reż. K. Jałochowski, Polska 2015

Program drugiego dnia festiwalu TUTAJ
Program trzeciego dnia festiwalu TUTAJ

WSTĘP WOLNY

filozofiafilmowo.blogspot.com
facebook.com/filozofiafilmowo

BRAK KOMENTARZY