60 mln zł trafi do gospodarki regionu

0
224

Zarząd województwa zdecydował o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursach i zatwierdził listę przedsięwzięć, które otrzymają unijne wsparcie. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020.

25,9 mln zł dofinansowania otrzymał projekt Powiatu Olsztyńskiego „Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16”. Całkowity koszt projektu to 35 mln zł. (Oś 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2, Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych, Poddziałanie 7.2.1 Mobilny MOF-ZIT Olsztyna).

Kolejnych 80 projektów (z listy rezerwowej) otrzyma 30,3 mln zł na przedsięwzięcia mające na celu wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1).

Dzięki korzystnemu kursowi euro oraz oszczędnościom poprzetargowym będzie również możliwe dofinansowanie kolejnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Pieniądze, w sumie 3,4 mln zł, trafią do czterech wspólnot mieszkaniowych w Olsztynie na rewitalizację poprzez remont zabytkowych kamienic przy ul. Mochnackiego 4/ Orkana 5, ul. 1 Maja 11, ul. Żeromskiego 35 oraz ul. Kościuszki 8. (Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich).

BRAK KOMENTARZY