583 gminy w programie “Opieka wytchnieniowa” w 2021 r.

0
653

Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. W 2021 r. deklarację o przystąpieniu do programu “Opieka 75 plus” złożyły 583 gminy z usługami dla 7 465 osób.

Wdrożony w 2018 r. program “Opieka 75 plus” ma zwiększyć osobom starszym dostępność do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Wspiera on – jak mówił – zarówno seniorów samotnych, jak i pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat lub więcej i mieszkających w gminach do 60 tys. mieszkańców. – Z analizy rocznych sprawozdań resortowych wynika, że w gminach wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich następuje wzrost liczby osób, którym przyznaje się usługi opiekuńcze. W roku 2020 do realizacji programu przystąpiło 509 gmin, usługami opiekuńczymi objęto 7 129 osób. Z kolei w 2021 r. deklarację o przystąpieniu do realizacji programu złożyły 583 gminy z usługami dla 7 465 osób” – poinformował wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Dodaje, że dla porównania w 2019 r. program był realizowany w 435 gminach, a w 2018 r. – w 394. Koszt realizacji programu “Opieka 75 plus” w tym roku szacowany jest na 28 mln zł. – Program został lekko zmodyfikowany. Usługi opiekuńcze samorząd może też zlecać podmiotom prywatnym. Dajemy szerszą możliwość oferty dla osób, które z niej korzystają” – podkreślił.

Wiceminister Szwed przypomniał też, że od czwartku organizacje pozarządowe mogą składać oferty do nowego programu na rzecz osób starszych “Aktywni plus” (dawniej Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS)).

Wskazał, że w latach 2021-2025 budżet programu wyniesie 200 mln zł. “Program ma służyć popularyzacji aktywności osób starszych i poprawie ich bezpieczeństwa. Celem jest też ograniczenie wykluczenia cyfrowego seniorów. Program ma ich wspierać w posługiwaniu się nowoczesnymi technologiami. To okazało się szczególnie ważne w czasie pandemii. Chodzi o to, aby osoby starsze umiały się posługiwać komórką, komputerem i miały możliwość komunikowania się przez internet” – wyjaśnił Szwed.

Oferty do programu można składać od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r.

Źródło: PAP

BRAK KOMENTARZY