40 nowych inwestycji na Warmii i Mazurach

0
705
Marszałek Gustaw Marek Brzezin, wicemarszałek Miron Sycz i beneficjenci

Blisko 100 mln zł – tyle wynosi łączna wartość umów, które zostały zawarte 30 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Autorzy projektów to przedstawiciele gmin, powiatów, wspólnot mieszkaniowych, zakładów gospodarki komunalnej, a także parafii św. Jakuba w Tolkmicku czy Archidiecezji Warmińskiej.

Planowane przez beneficjentów działania dotyczą m.in. kultury, rewitalizacji i społeczeństwa informacyjnego. Dzięki wsparciu zostanie również przebudowana droga powiatowa od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo przez Tuławki, Gady, Barczewko do DK16.

Łączna wartość 40 umów wynosi 97,5 mln zł., z czego 74,6 mln zł to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś 3 Cyfrowy region, Oś 6 Kultura i dziedzictwo, Oś 4 Efektywność energetyczna oraz Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji).

Podpisy pod umowami złożyli m.in. marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz wicemarszałek Miron Sycz.

ZOBACZ ZAWARTE UMOWY

BRAK KOMENTARZY