35-lecie parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy

0
175

Wierni z parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy świętowali 35-lecie istnienia parafii. – Jesteście wspólnotą, która w sposób szczególny szerzy w świecie dzieło Miłosierdzia Bożego – podkreślał abp Józef Górzyński.

Przybyłych kapłanów i wiernych przywitał proboszcz ks. Andrzej Midura. – Dzisiaj świętujemy i Panu Bogu chcemy wyrazić ogromną wdzięczność za piękny czas trzydziestu pięciu lat istnienia naszej wspólnoty parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy mówił proboszcz.

Krótko przypomniał historię parafii, którą 1 lipca 1989 r. erygował śp. abp Edmund Piszcz oraz wszystkich wikariuszy, którzy tu posługiwali. – Parafia jest i zawsze była aktywna, a swoim działaniem obejmuje całe miasta, jak i teren powiatu. Podejmowaliśmy i podejmujemy wiele dzieł, do których zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli. Nasza parafia, nosząca tytuł Miłosierdzia Bożego, współpracuje ze wszystkimi, którzy chcą czynić dobro z miłością i z miłosierdziem, i z radościąpodkreślał ks. Midura.

W 2001 r. poświęcono kamień węgielny, a 4 października 2015 r. abp Wojciech Zięba poświęcił kościół. – Początki były trudne, kiedy na ulicy Robotniczej była tylko drewniana kaplica; niektórzy mówili „drewutnia”. Ale już wówczas rodziło się i wzrastało życie Boże w duszy człowiekaprzypominał proboszcz.

Wymieniał istniejące wspólnoty: Żywy Różaniec, Wspólnota Nieustającej Nowenny i Koronki do Miłosierdzia Bożego, Katolicka Wspólnota Charyzmatyczna Wieczernik Miłosierdzia, Szkoła Ewangelizacji św. Andrzeja, Kościół Domowy, Akademia Żywej Wiary, Rycerze Kolumba, Dzieci Króla, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, schola i chór parafialny, Męski Pluton Różańcowy, wspólnota rodziców modlących się za dzieci, wspólnota związków niesakramentalnych, służba liturgiczna. – Cieszymy się z każdej grupy i Panu Bogu dziękujemy za was wszystkich. Dziękuję wszystkim wiernym bez was ta parafia nie miałaby takiego wymiaru i charakteru. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony mówił proboszcz.

Arcybiskup Józef Górzyński podkreślał, że miniony czas to ważny okres w rozwoju duchowym wiernych, którzy tu przyjmowali sakramenty, tu spotykają się na modlitwie, tu otoczeni są troską duszpasterską. – Stajecie przed Bogiem w miejscu, w którym jest Boża obecność pod tak ważnym wezwaniem Bożego Miłosierdzia, wezwaniem przywoływanym przez św. Jana Pawła II i polecanym nam, aby upatrywać nadziei i szansy dla siebie i świata. Jesteście wspólnotą, która w sposób szczególny stawia ten akcent mówił metropolita warmiński.

Na koniec Eucharystii ks. Andrzej Midura dziękował pierwszemu proboszczowi ks. Stanisławowi Tkaczowi; dziękował władzom samorządowym, dyrektorom szkoły i placówek, które włączają się we wspólne inicjatywy; dziękował swojemu bratu ks. Józefowi Midurze, proboszczowi parafii w Rozogach, za braterską pomoc i wsparcie. – Trzy zdania zaczął ks. Józef. Wszyscy korzystamy ze skarbca Miłosierdzia Bożego, niech będą Bogu dzięki. Parafia świętuje trzydzieste piąte urodziny, niech będą Bogu dzięki za ten czas łaski dla tej wspólnoty. Taka uroczystość i taki dzień jest też sposobnością, aby Bogu na chwałę i ludziom na pożytek coś dobrego uczynić – mówił, po czym wręczył prezent, dar ołtarza.

Również abp Józef Górzyński przekazał prezent – nowy ornat. – Dołączam się do wszystkich podziękowań, które zostały wypowiedziane. Dziękuję za każde zaangażowanie, za to piękne dzieło, jakim jest ta parafia; że prowadzicie ludzi do Boga, budując królestwo Boże w sercach ludzi. Niech Boże błogosławieństwo przenika wasze serca i prowadzi po drogach życia chrześcijańskiego. Bądźcie świadectwem miłości Boga i Jego miłosierdzia, by leczyło serca ludzi potrzebujących ukojenia i uleczenia. Z serca wam błogosławięmówił na zakończenie uroczystości abp Józef Górzyński.

BRAK KOMENTARZY