300 tysięcy zł na niebiesko-zielone granty

0
324

Konkurs obejmował zadania zmierzające do poprawy jakości i stanu środowiska w celu podniesienia jakości życia mieszkańców regionu.

Zadanie musiało być spójne z celami Programu Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2030.

Minimalna wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 5 tys. zł, natomiast maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji to 30 tys. zł.

W ramach konkursu wpłynęło 25 wniosków, z czego dofinansowanych z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego zostanie 13 zadań na łączną kwotę dotacji 300 tys. zł.

Zadania, które otrzymały dofinansowanie:
•    Gmina Pisz – zadanie „Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin w ramach zagospodarowania wspólnych przestrzeni zielonych”,
•    Gmina Miasto Elbląg – zadanie „Zielone przystanki w Elblągu”,
•    Gmina Stawiguda – zadanie „Utworzenie wspólnej przestrzeni rekreacji – skwer z nasadzeniami przy ulicy Kwiatowej w Bartągu w Gminie Stawiguda”,
•    Gmina Miejska Olsztyn – zadanie „Zagospodarowanie pasa drogowego przy ulicy Dąbrowszczaków wzdłuż budynków nr 3-6 w Olsztynie”,
•    Gmina Kurzętnik – zadanie „Zielona gmina – nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Kurzętnik”,
•    Gmina Dźwierzuty – zadanie „Gminne Obserwatorium Przyrody”,
•    Gmina Działdowo – zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy naturalnym zbiorniku wodnym w miejscowości Klęczkowo”,
•    Gmina Banie Mazurskie – zadanie „Park kieszonkowy „przy okrąglaku” w Baniach Mazurskich”,
•    Gmina Zalewo – zadanie „Kolorowo i miodowo – kwietny ogród dla Zalewa”,
•    Gmina Ostróda – zadanie „Mikroretencja wód w miejscowości Reszki”,
•    Gmina Piecki – zadanie „Ekorewelacja w Cierzpiętach”,
•    Gmina Kiwity – zadanie „Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku remizy OSP Żegoty”,
•    Gmina Biskupiec – zadanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie nasadzeń zieleni w Biskupcu”.

BRAK KOMENTARZY