20 nowo powstałych przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego pod „parasolem” Inkubatora Przedsiębiorczości.

0
898

„Parasol na start – indywidualny program inkubacji – ETAP II”
Centrum Rozwoju Regionalnego w Braniewie-Inkubator Przedsiębiorczości w 2020 roku zainkubowało kolejnych 20 przedsiębiorstw w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Obecna sytuacja pandemiczna w kraju i na świecie zaskoczyła wszystkich przedsiębiorców. Szczególnie narażone zostały przedsiębiorstwa z branż wykluczonych z działalności, ale także te najmłodsze o nieugruntowanej pozycji na rynku. Dzisiaj już wiemy, że wszystkie młode przedsiębiorstwa, które zainkubowane zostały przez Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie w ramach podziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw, działania 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przetrwały ten trudny czas.

Od początku bieżącego roku przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego, które zakwalifikowały się do projektu korzystają z powierzchni biurowych lub open space, korzystają z usług prawnych (porady prawne), księgowych (prowadzenie ksiąg rachunkowych w okresie trwania projektu), doradztwa indywidualnego z zakresu m.in. zarządzania strategicznego, promocji/marketingu, sprzedaży, innowacyjności w przedsiębiorstwie, usług szkoleniowych (program warsztatowo- szkoleniowy – rozwój kluczowych kompetencji z punktu widzenia przedsiębiorcy, networking, usług promocji i ICT (przygotowanie identyfikacji marki, postawienie strony WWW, wydruk materiałów promocyjnych takich jak wizytówki, ulotki, roll up oraz inne materiały promocyjne, zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem firmy), wdrożenia programów CRM, promocji w internecie oraz mediach lokalnych, usprawnienia technologii firmy w zakresie rozwiązań informatycznych, przygotowania filmu promocyjnego przedsiębiorstwa.

Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie przygotował dla młodych firm dużo rozwiązań oraz możliwości. W obecnej sytuacji na świecie naszym zdaniem najważniejszym elementem było indywidualne dostosowanie potrzeb danego przedsiębiorstwa do typów pomocy, które może otrzymać w ramach projektu. Od początku realizacji projektu „Parasol na start” założeniem twórców było indywidualne podejście i skierowanie wsparcia dokładnie w te obszary, które w danym przedsiębiorstwie tego wymagają. Obecna sytuacja jedynie uwypukla potrzebę indywidualnego wsparcia „raczkujących”. Przed uczestnikami programu oraz Inkubatorem Przedsiębiorczości jeszcze 3 miesiące wspólnej pracy. Jest to czas niezwykle ważny, a także trudny. Do pracy w nowych warunkach wdrażają się firmy, ale także Centrum Rozwoju Regionalnego – Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie. Wspólnie łatwiej jest reagować i wdrażać niezbędne rozwiązania.

Projekt: „Parasol na start-indywidualny program inkubacji – ETAP II” opiera się na pięciu głównych filarach, które reprezentują rodzaj wsparcia przewidzianego dla “raczkujących firm”.

Przedsiębiorcy w ciągu roku 2020 otrzymują pomoc w zakresie:

– powierzchni biurowej,
– usług księgowych i prawnych,
-doradztwa indywidualnego,
-szkoleń
-promocji i usług ICT.

Nowo powstałe przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego do końca tego roku będą uczestniczyć w projekcie.

W październiku tego roku planowany jest nabór 20 przedsiębiorstw do kolejnego III etapu projektu, który realizowany będzie w 2021 roku.

Całość przedsięwzięcia odbywa się w Centrum Rozwoju Regionalnego- Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie. Jest to kluczowe, ponieważ poza wszystkimi wymienionymi benefitami, przeznaczonymi dla przedsiębiorców, które zostały przewidziane w projekcie, firmy są elementem ekosystemu biznesu, jaki tworzy Inkubator.

To właśnie w tym miejscu zbiegają się drogi młodych i przedsiębiorczych ludzi, którzy stają przed wyzwaniem, jakim jest rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wysoko wyspecjalizowanego zaplecza merytoryczno–technicznego, które stanowi główną barierę do pokonania na etapie decyzyjnym tychże ludzi.

Centrum Rozwoju Regionalnego Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Botaniczna 11 14-500 Braniewo

biuro@inkubatorbraniewo.pl

www.inkubatorbraniewo.pl

(55) 2307597

BRAK KOMENTARZY