11 milionów zł unijnego wsparcia na fotowoltaikę w województwie warmińsko-mazurskim

0
348

Zarząd województwa zdecydował o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym przypadku – energii słonecznej.

Dzięki dodatkowym 10,8 mln zł unijne wsparcie otrzyma kolejnych 17 projektów gmin i firm z regionu.

Przedsięwzięcia związane z fotowoltaiką cieszą się ogromnym zainteresowaniemmówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. Dzięki zwiększeniu puli środków dostępnych w konkursie możliwe będzie dofinansowanie wszystkich projektów, które znajdowały się na liście rezerwowej.

Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych).

Lista projektów do dofinansowania

BRAK KOMENTARZY