W Olsztynie będą miały miejsce konsultacje z organizacjami pozarządowymi

0
690

Urzędnicy chcą poznać pomysły przedstawicieli sektora pozarządowego na współpracę miastem. Konsultacje ruszą 20 września. 

Chcielibyśmy zachęcić organizacje pozarządowe do współtworzenia programu współpracy – mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – Zależy nam, aby przyszłe wspólne działania były efektywne i odpowiadały potrzebom mieszkańców.

Sektor pozarządowy jest realizatorem wielu zadań własnych gminy. Organizacje wyłaniane są w konkursach, a działania finansowane z budżetu miasta. Mając na uwadze budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, miasto zaprasza przedstawicieli sektora pozarządowego do udziału w konsultacjach. Te rozpoczną się 20 września i potrwają do 24 listopada. Przedstawiciele trzeciego sektora mogą przedstawić swoje pomysły oraz propozycje zadań pisemnie: w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy wysłany na adres  ngo@olsztyn.eu, lub wersji papierowej złożonej w Wydziale Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych lub w kancelarii Urzędu Miasta.

Opinie w formie pisemnej przyjmowane będą do 10 października. Swoje sugestie na temat współpracy z miastem organizacje pozarządowe będą mogły wyrazić  również na spotkaniach konsultacyjnych z Radą Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna lub tematycznych spotkaniach z pracownikami Urzędu Miasta. Pierwsze zebranie dotyczyć będzie tematyki sportowej i odbędzie się w środę (20 września) o 15:30 w Wydziale Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych. Więcej o konsultacjach tutaj.

Harmonogram spotkań:

1. Sport
20.09.2017, godz. 15.30 (ul. Knosały 3, bud. A, sala 19)

2. Rewitalizacja podwórek
21.09.2017, godz. 16.00, (ul. Knosały 3, bud. A, sala 19)
3. Kultura, ochrona zabytków
25.09.2017, godz. 16.00, sala 220 (Ratusz)
4. Bezpieczeństwo publiczne
26.09.2017, godz. 16.00, (ul. Knosały 3, bud. A, sala 19)
5.Pomoc społeczna, Zdrowie, Seniorzy
02.10.2017,godz. 16.00, (ul. Knosały 3, bud. A, sala 19)
2. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariat
03.10.2017 godz. 15.30(ul. Knosały 3/5, bud. A, sala 19)

BRAK KOMENTARZY