Szpital w Biskupcu z Certyfikatem Akredytacyjnym

0
873
Od lewej:Jerzy Laskowski ,Przewodniczący Rady Powiatu Olsztyńskiego i Małgorzata Chyziak ,Starosta Olsztyński składają gratulacje Markowi Pietrasowi ,Dyrektorowi Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu po raz piąty otrzymał Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez  Ministerstwo  Zdrowia, który potwierdza spełnianie przez szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego w zakresie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych. Akredytacja jest przyznawana na trzy kolejne lata.

Szpital Powiatowy w Biskupcu utrzymuje wysoki standard świadczonych usług medycznych potwierdzany certyfikatem od 2002 roku.-Dla pacjentów otrzymanie akredytacji wiąże się z większym bezpieczeństwem, zmniejszeniem ryzyka zakażeń i poprawa jakości świadczonych usług. Przyznanie szpitalowi akredytacji to również duże koszty dla placówki, która chce spełniać wysokie standardy świadczonych usług medycznych. Nakłady na funkcjonowanie szpitala z akredytacja są dużo większe niż szpitala, który nie posiada akredytacji powiedział nam Marek Pietras, dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu.

Dla starosty olsztyńskiego, Małgorzaty Chyziak otrzymanie  Certyfikatu Akredytacyjnego przez biskupiecki szpital, dla którego powiat olsztyński jest organem prowadzącym, to powód do dumy i radości, bo starania powiatu olsztyńskiego, w tym również finansowe o utrzymanie wysokiego poziomu lecznictwa stacjonarnego w powiecie olsztyńskim są skuteczne.-W szpitalu  w Biskupcu trwają obecnie procedury przetargowe, które mają wyłonić wykonawcę modernizacji bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni oraz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii. Ta inwestycja przez wiele lat nie mogła dojść do skutku. W tej kadencji samorządu powiat olsztyński zdecydował się wesprzeć modernizację szpitala kwotą 17 milionów złotych. Mam nadzieję, że wszyscy pacjenci, którzy trafią  do szpitala będą mogli odczuć jeszcze większy komfort i jakość świadczonych usług medycznych, na czym nam ogromnie zależypowiedziała Małgorzata Chyziak, starosta olsztyński.

W województwie warmińsko-mazurskim 12 szpitali posiada certyfikat akredytacyjny, a w całym kraju na 700 placówek zaledwie ok. 200.

Fotorelacja

BRAK KOMENTARZY