Poznaliśmy nominowanych do Florianów 2017

0
1596

Zakończony został kolejny etap I. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. Wpłynęło aż 375 zgłoszeń prospołecznych inicjatyw z całej Polski. Kapituła Konkursu wyłoniła 57 nominacji do FLORIANÓW 2017. Z województwa warmińsko-mazurskiego  wpłynęło 19 zgłoszeń.

Wśród nominowanych do FLORIANÓW 2017 w województwie warmińsko-mazurskim są 4 prospołeczne inicjatywy:

OSP Zielkowo – I Rozbudowa lokalnej infrastruktury

OSP Kalinowo – V Edukacja

OSP Spręcowo – VIII Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń

OSP Stare Juchy – IX Integracja społeczna

Ideą Konkursu jest rozwój i integracja lokalnych środowisk, inspirowanie do współdziałania i organizowania się wokół wspólnych inicjatyw podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa i poprawy jakości życia ludzi, przeciwdziałanie wykluczeniu, promocja sportu i kultury. Najciekawsze projekty zrealizowane w gminach w latach 2015 – 2016 są nagradzane w 11 kategoriach konkursowych. Dodatkowo uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców, którzy wspierają pożyteczne lokalne inicjatywy oraz ich twórców.

W konkursie „FLORIANY” mogły uczestniczyć zespoły realizujące projekty prospołeczne, utworzone przez OSP oraz gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki samorządu terytorialnego, placówki podlegające samorządom jak szkoły, biblioteki, ośrodki kultury i sportu, organizacje pozarządowe, instytucje, przedsiębiorców i firmy oraz Ochotnicze Straże Pożarne indywidualnie.

BRAK KOMENTARZY