Olsztynianie zadowoleni z komunikacji miejskiej

0
660
Tramwaj

Prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz, poinformował o wynikach badań dotyczących satysfakcji pasażerów komunikacji miejskiej w Olsztynie. Z tych badań wynika, że olsztynianie są zadowoleni z komunikacji miejskiej w swoim mieście.

Żeby lepiej poznać opinie użytkowników, Zarząd Dróg Zieleni i Transportu (ZDZiT) porozumiał się z Katedrą Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w sprawie badania satysfakcji pasażerów komunikacji miejskiej w Olsztynie. Przeprowadzonymi w maju ubiegłego roku badaniami objęto ponad cztery tysiące pasażerów. Wyniki otrzymałem kilkanaście dni temu, w połowie stycznia – napisał na swoim blogu Prezydent Piotr Grzymowicz.

Wyniki tego badania przedstawiają się następująco. O organizacji transportu miejskiego wypowiada się dobrze lub bardzo dobrze prawie 71 proc. respondentów. Jako przeciętny ocenia go blisko 25 proc., a źle lub bardzo źle niewiele ponad cztery procent. We wszystkich wskaźnikach oceny dobre i bardzo dobre zdecydowanie przewyższały oceny negatywne, a najmniejsza różnica zdań dotyczyła punktualności.

Jak wskazuje Prezydent Piotr Grzymowicz, mieszkańcy cenią sobie bezpieczeństwo, 2659 osób wskazało, że z tym w olsztyńskiej komunikacji jest „bardzo dobrze” i „dobrze”, a 154, że „bardzo źle i źle”. Jeżeli chodzi o komfort podróżowania, to tutaj wyniki przedstawiają się – 2265/283, czyli także pozytywnie. Dobrze oceniane są też zmiany w organizacji, będące skutkiem przywrócenia tramwajów („dobrze” – 2216, „źle” – 180).

Rzecz jasna, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej, dlatego do tych wyników podchodzę z dystansem. Przestawianie „zwrotnicy” w rozwiązaniach komunikacyjnych Olsztyna jest procesem trudnym i żmudnym. Jego zasadniczy etap zakończy się dopiero po zbudowaniu drugiej nitki tramwajowej i zmodernizowaniu olsztyńskich ulic, na których trwają jeszcze prace. Do tego etapu trzeba wliczyć także nowe ścieżki rowerowe i rozbudowę ITS-u. To wszystko jeszcze przed nami, ale cieszy mnie, że te działania są akceptowane przez pasażerów. – dodaje Prezydent Piotr Grzymowicz.

BRAK KOMENTARZY