O zmianach na warmińsko-mazurskiej wsi

0
1389

W dniach 23-24 listopada 2017 roku w Hotelu Mercure w Mrągowie odbędzie się V Wojewódzkie Forum Odnowy Wsi.

Wydarzenie będzie podsumowaniem ostatniego roku wdrażania Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” oraz pochyleniem się nad różnorodnymi tematami pod wspólnym hasłem ZMIANY.

Będzie to spotkanie osób, którym bliskie jest zmienianie wizerunku warmińskich i mazurskich wsi, co będzie okazją do wymiany poglądów i doświadczeń.

Program składa się z bloków konferencyjnych i warsztatowych, a także giełdy inicjatyw. Spotkanie skierowane jest do osób zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich i zajmujących się aktywizacją społeczności lokalnych w sołectwach w województwie warmińsko-mazurskim. Udział w Forum jest nieodpłatny.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać w formie elektronicznej:
– w wersji edytowanej bez podpisu (plik excel) oraz
– w wersji skanu oryginalnego dokumentu podpisanego przez zgłaszającą się osobę.
Zgłoszenia można przesyłać na adres: k.gorska@warmia.mazury.pl do 16 listopada 2017 r.

BRAK KOMENTARZY