Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego

0
125

Ruszyły prace termomodernizacyjne w ramach projektu „Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie”.

Pierwszy etap robót obejmuje m. in. wymianę części stolarki okiennej, ocieplenie stropodachu, stropu piwnic, częściowe ocieplenie elewacji budynku oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Przewidywany termin zakończenia prac termomodernizacyjnych przewidzianych w projekcie – 15 listopada 2018 r.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu to ok. 2,2 mln zł, natomiast dofinansowanie ze środków EFRR wynosi ponad 1,6 mln zł.

Zadanie przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery dzięki wykorzystaniu OZE, redukcji kosztów bieżącego utrzymania oraz zmniejszenia energochłonności budynku Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

BRAK KOMENTARZY