Mariusz Sieniewicz został nowym dyrektorem MOK w Olsztynie

0
1128

Nowym dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie został Mariusz Sieniewicz. Na stanowisku dyrektora zastąpi on Agnieszkę Kołodyńską, która w maju tego roku została odwołana ze stanowiska.

Największa niewiadoma ostatnich dni została dzisiaj rozstrzygnięta. Komisja konkursowa, przytłaczającą większością głosów, wskazała nowego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie w osobie Pana Mariusza Sieniewicza. Serdecznie gratuluję! – tak wybór nowego dyrektora skomentował Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna.

Przypomnijmy, że w lipcu prezydent Olsztyna ogłosił konkurs na nowego dyrektora. W ogłoszeniu zawarte było, że kandydat na dyrektora,  musi mieć udokumentowany co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych do spraw działalności kulturalnej w instytucjach kultury, urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej lub innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury.

Wpłynęło 9 ofert. Na początku września odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, a dzisiaj zdecydowano, że to właśnie Mariusz Sieniewicz, polski prozaik i felietonista, który jest olsztynianinem z urodzenia, zostanie nowym dyrektorem.

BRAK KOMENTARZY