KWP: „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” NA WARMII I MAZURACH

0
834
policja

Przez pierwszy tydzień roku szkolnego policjanci prowadzili działania „Bezpieczna droga do szkoły”. Nadzorowali miejsca w okolicach szkół i przedszkoli, wyciągali konsekwencje wobec tych, którzy łamali przepisy ruchu drogowego, a także kontrolowali autobusy szkolne.

W pierwszym tygodniu września policjanci skoncentrowali się na bezpieczeństwie w okolicach szkół i przedszkoli. Nadzorowali przejścia dla pieszych, sprawdzali jak kierowcy wywiązują się z obowiązków wobec pieszych, wyciągali konsekwencje wobec tych, którzy łamali przepisy ruchu drogowego. W ciągu pięciu dni policjanci skontrolowali ponad 3600 pojazdów. Przyglądali się, w jaki sposób rodzice przywożą swoje pociechy do szkół i przedszkoli. Egzekwowali też obowiązek używania pasów bezpieczeństwa oraz zgodnego z przepisami przewożenia dzieci. W trakcie działań ujawniono 420 przypadków niestosowania środków BRD w pojazdach.

Funkcjonariusze kontrolowali także stan techniczny oraz wyposażenie tych pojazdów, które dowożą dzieci do szkół. W ciągu pięciu dniu skontrolowali 125 autobusów. Podczas kontroli ujawniono kilka przypadków nieprawidłowości dotyczących m. in. braku właściwego oznakowania i wyposażenia oraz stanu technicznego pojazdu. Wszyscy kierowcy kontrolowanych autobusów byli trzeźwi.

Policjanci w rejonach przejść dla pieszych przyglądali się relacjom kierowca – pieszy. Odnotowano ponad 320 wykroczeń popełnionych przez kierowców względem pieszych. Dla 254 kierowców policyjna kontrola zakończyła się mandatem, skierowano blisko 30 wniosków o ukaranie do sądu. Także piesi są sprawcami wykroczeń- podczas policyjnych działań policjanci ujawnili 180 wykroczeń popełnionych przez pieszych, 145 osób zostało ukaranych mandatem, a 36 pouczono.

Naczelnik WRD KWP w Olsztynie mł. insp. Robert Zalewski mówi: Działania „Bezpieczna droga do szkoły” nie zakończyły się. Przez cały rok szkolny policjanci będą cyklicznie nadzorować stan bezpieczeństwa w rejonach szkół i przedszkoli. Ważne jednak, by zarówno kierowcy jak i inni uczestnicy ruchu drogowego pamiętali o zachowaniu szczególnej ostrożności w tych miejscach. Bezpieczeństwo dzieci w ogromnej mierze zależy od nas – dorosłych.

BRAK KOMENTARZY